Terug naar overzicht

18/11 FMF Groenlunch met Theo Mulder

Herstellende landbouw en vitale bodems: daar zit muziek in. Voor landbouw, natuur en maatschappij. Niet stront, maar kunstmest is het probleem van de landbouw. Niet de helft minder vee, maar minder kunstmest strooien en ammoniak binden. Met logisch blijven nadenken en meer de kracht van kringlooplandbouw inzetten is er zoveel te winnen. Een vitale bodem is een verdienmodel.”

Aldus Theo Mulder, koploper in het pleiten voor herstellende landbouw en vitale bodems. Van huis-uit boer, al weer jaren eigenaar van een agrarische groothandel, voorzitter van Symphony of Soils en mede-organisator van Festival B. In de loop der tijd heeft hij zich ontwikkeld tot bodemexpert. Belangrijk vindt hij, want er staat wat op het spel: “Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die balans is nu verstoord. Een ander gebruik van de bodem is nodig en is mogelijk. It kin tûker.”

Ook in de actuele stikstofdiscussie laat hij van zich horen en geeft hij kansen aan. In deze lezing licht Theo Mulder kansen en zijn visie op vitale bodems en herstellende landbouw toe.

In de lezing wordt ook stilgestaan bij het Rabobank Food Forward-programma. Centraal in dit programma staat het voedselproductiesysteem. Vanuit alle sectoren is gewerkt aan duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties. Het educatieve concept ‘Vitale bodems = Vitale toekomst’ is een van de uitkomsten. Aan dit concept is gewerkt door o.a. Theo Mulder en de organisator van deze bijeenkomst, Monique Plantinga.

Waar en wanneer?

Maandag 18 november in de Kanselarij (Turfmarkt 11, Leeuwarden). Inloop met koffie en thee vanaf 11.30 uur, start programma om 12.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 13.00 uur.

Bijwonen?

Klik hier om je aan te melden. Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Je kunt ook een vegetarisch broodje reserveren á €3,50, betaal dan direct per iDEAL. Zonder broodje kun je de bijeenkomst gratis bijwonen.

Terug naar overzicht