Terug naar overzicht

Biobased: Intentie wordt werkelijkheid

Hierbij nodigen wij je uit op dinsdag 31 mei om 14:45 in dbieb in Leeuwarden voor een inspirerende middag. Deze middag is interessant voor iedereen die wil weten hoe we in Friesland stevige stappen zetten naar circulair bouwen.

Op 9 maart dit jaar ondertekenden diverse gemeenten, woningcorporaties en bedrijven uit de bouwsector het ‘Biobased Isolatiepact’ van Friesland. Het doel? Samen met Friese (bouw)partners in de nieuw- en verbouw versnelling brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat.

Om een vervolg te geven aan deze middag organiseren initiatiefnemers Circulair Friesland, Gemeente Leeuwarden en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân in samenwerking met De Uitkijkers de bijeenkomst “Biobased: Intentie wordt werkelijkheid!’ 

Programma

14:30 uur – Inloop

14:45 uur – Start programma

14:50 uur – Inspirerende pitches van circulaire projecten

15:10 uur – Onthulling projectenkaart
 
15:20 uur – Jan Rotmans

16:00 uur – Wandeling door Bosk met Bruno Doedens

16:35 uur – Opening expo ‘Circulair bouwen’ onder het genot van een drankje

Toelichting op het programma

We trappen de middag af met de presentatie van het VCF projectenboek. Een digitaal boekwerk waarin Friese opdrachtgevers (gemeentes, corporaties en prefab bouwers) hun recent opgeleverde en toekomstige circulaire bouwprojecten presenteren. Ook bevat het een oplijsting van op dit moment beschikbare circulaire en biobased materiaal en bouwmogelijkheden. De concrete opmars naar 2025!

Vervolgens neemt Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde met een scherpe blik op de bouwsector, het woord met een inspirerende keynote. 

Via een natuurlijke wandeling door BOSK, voorafgegaan door uitleg van de grondlegger Bruno Doedens, verplaatsen we ons naar de expositie over de circulaire projecten en is er gelegenheid tot netwerken

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 31 mei

Inloop: 14:30 uur

Start programma: 14:45 uur

Borrel bij de expo: 16:35 uur

Locatie: dbieb, Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden

Terug naar overzicht