Terug naar overzicht

Gezocht: biodiversiteitsinitiatieven uit de regio

Vraag & aanbod

Momenteel werkt Provincie Fryslân aan het biodiversiteitsherstelprogramma (BHP). Dit is een programma ter verbetering van de biodiversiteit, waar allerlei mensen en organisaties aan meewerken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van de snel afnemende biodiversiteit.

Daar moet heel wat voor gebeuren. Een belangrijk onderdeel is het in kaart brengen van wat er allemaal al gebeurt. Grote en kleine initiatieven in wijken en dorpen, in de openbare ruimte, bij mensen thuis of in boerenland en op bedrijventerreinen: alles telt mee.

De provincie inventariseert deze initiatieven samen met FMF (Friese Milieufederatie) en Kening (voorheen Kening van ‘e Greide). Ecologisch bureau Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en analyseert de gegevens. Met deze analyse kan vervolgens in heel Fryslân aan de slag worden gegaan om de biodiversiteit te verbeteren.

Ken jij initiatieven in jouw buurt? Neem dan contact op met Marieke van Dorp (06 86875538) of Marcia de Graaff (06 12391229), of mail naar info@biodiversiteit.frl.

Terug naar overzicht