World Food Week in Fryslân

Wat eten we nu eigenlijk elke dag? En waarom? Tijdens de World Food Week (van 14 t/m 20 oktober 2019) in Fryslân gaat het over bewust genieten van eten dat een verschil maakt voor onze gezondheid, het klimaat, de bijen en de boeren. Horecaondernemers, boeren, supermarkten, scholen, burgers, Friese overheden…

Omrin Recycle Boulevard

Voor Omrin, inzamelaar en verwerker van (bedrijfs)afval, is werken aan de circulaire economie een tweede natuur. Een prachtig – en heel praktisch – voorbeeld daarvan is de Recycle Boulevard in Leeuwarden.  De Recycle Boulevard in onderdeel van de 7 winkels van Stichting Omrin Estafette. De talenten van iedereen benutten en…

Kunststofsorteerinstallatie (KSI)

In een houdbare wereld beschouwen we afval niet als afval, maar als grondstof voor nieuwe producten. Daarin staat een tweede leven voor plastic centraal. Op weg naar een circulaire economie moet de recycling van kunststoffen dan ook flink worden verbeterd. In volume én in kwaliteit. Om dat waar te…

Ambitiedocument voor circulaire economie

Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om onze ambitie – meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, hebben wij Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire Economie. Vertegenwoordigers namens alle Friese…

Biosintrum: kloppend hart van de biobased economy

Een kenniscentrum dat voor mee dan 80% uit biobased materialen bestaat: dat is het Biosintrum in Oosterwolde, in de gemeente Ooststellingwerf. Daarmee is het een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Het Biosintrum biedt het enorme kansen voor (lokale) bedrijven om ervaring op te doen met biobased…

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt een belangrijke bescherming tegen het water. Maar de dijk is ook een hindernis voor veel soorten vissen, die daardoor niet van zout naar zoet water kunnen zwemmen. De nieuwe Vismigratierivier gaat dat probleem oplossen.  Trekvissen hebben zowel zout als zoet water nodig om op te groeien en…

Levensecht onderwijs bij Centrum Duurzaam Friesland

Uitgedaagd worden, beleven en ontdekken: dat doen de studenten van ROC Friese Poort in het Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Op deze locatie werken studenten samen met vakmensen uit de technische sector bij het onderzoeken van de nieuwste duurzame toepassingen. Zo vergroten ze hun praktijkkennis en leren ze technische aspecten centraal…

Duurzame practoraten Friesland College

In het koersplan van het Friesland College zijn de 17 Global Goals van de Verenigde Naties een belangrijke bron van inspiratie. Friesland College wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers die zicht bewust zijn van de impact van hun handelen – als vakmens en als burger – op hún deel van…

Bouwcampus: Proeftuin Industrieel Bouwen

Dit project draagt bij aan de SDG: Industrie, innovatie en infrastructuur. Proeftuin voor het bouwen van de toekomst De bouwcampus Noord-Nederland, een initiatief van KEI-NOF in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma,…

Food Forward Friesland

Hoe voorzien we de wereld, Nederland en specifiek de provincie Fryslân op een duurzamere manier van voedsel? Hoe produceren we in de toekomst voldoende én voedzaam voedsel binnen de grenzen van de planeet. En hoe zorg je voor een toekomstbestendig businessmodel? Voedselvraagstuk We staan voor de enorme opgave om in…