Levensecht onderwijs bij Centrum Duurzaam Friesland

Dit project draagt bij aan de SDG: Kwaliteitsonderwijs. Uitgedaagd worden, beleven en ontdekken: dat doen de studenten van ROC Friese Poort in het Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Op deze locatie…

Duurzame practoraten Friesland College

In het koersplan van het Friesland College zijn de 17 Global Goals van de Verenigde Naties een belangrijke bron van inspiratie. Friesland College wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers die zicht bewust zijn van de impact van hun handelen – als vakmens en als burger – op hún deel van…

Bouwcampus: Proeftuin Industrieel Bouwen

Dit project draagt bij aan de SDG: Industrie, innovatie en infrastructuur. Proeftuin voor het bouwen van de toekomst De bouwcampus Noord-Nederland, een initiatief van KEI-NOF in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma,…

Food Forward Friesland

Hoe voorzien we de wereld, Nederland en specifiek de provincie Fryslân op een duurzamere manier van voedsel? Hoe produceren we in de toekomst voldoende én voedzaam voedsel binnen de grenzen van de planeet. En hoe zorg je voor een toekomstbestendig businessmodel? Voedselvraagstuk We staan voor de enorme opgave om in…

Tour de Poep

In de huidige kringloop van mineralen in het landbouw-voedselsysteem een groot lek. Alle mineralen uit menselijke uitwerpselen verdwijnen uit het landbouw-voedselsysteem. Dit wordt nu aangevuld met kunstmest. Steeds meer partijen beginnen in te zien dat het anders moet. De essentiële mineralen zijn heel dichtbij, maar we behandelen deze waardevolle stoffen…

Spark the Movement – Be a Spark, Join the Movement!

In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn initiatieven te vinden van mensen die verder kijken dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de aarde. Spark stimuleert deze beweging in het onderwijs.  Spark is een initiatief…

Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

Dit project draagt bij aan de SDG: Industrie, innovatie en infrastructuur. Op weg naar een volledig circulaire economie slaat de provincie Fryslân een innovatieve weg in met een biocomposiet fietsbrug over…