Terug naar overzicht

CIRCO Business Design Track

Vraag & aanbod

Werkt jouw bedrijf of organisatie aan circulariteit – of wil je daarmee beginnen? En heb je behoefte aan ondersteuning en inspiratie in de vorm van praktische tools en kennis van experts? De CIRCO Track helpt je op weg met leren door interactie met andere bedrijven in de keten.

In een serie van 3 workshopdagen ga je samen met andere deelnemende bedrijven aan de hand van een circulaire ontwerpmethode aan de slag met het creëren van nieuwe business en samenwerking, gericht op circulaire producten en diensten.

Doel CIRCO Track

Het doel van de CIRCO Track is om de ontwikkeling van producten een stap verder te brengen. Hierbij wordt het toepassen van circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën slim gecombineerd, door o.a.:

 • Grondstof efficiency (efficiënter produceren, 3D printing, hergebruik van productie-afval)
 • Levensduurverlenging van componenten en producten (door ICT i.c.m. sensoriek, Internet of Things, slimme onderhoudscontracten, upgrading, re-manufacturing)
 • Delen van middelen i.p.v. aanschaffen: intensiever gebruik maken van productieapparatuur
 • Controle houden door monitoring op afstand (preventief onderhoud i.p.v. vervanging) 

Programma workshops

 • Dag 1: Initiate Workshop
  Duik dieper in het gedachtegoed van smart & circulaire economie. Per bedrijf worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd. 
 • Dag 2: Ideate Workshop
  We werken de meest kansrijke circulaire propositie uit met de circulaire designmethoden en businessmodellen. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product (re)design en aanvullende diensten. 
 • Dag 3: Implement Workshop
  We brengen de benodigde veranderingen om de circulaire propositie te implementeren in beeld. Deze toetsen we op haalbaarheid en plotten we in een implementatie roadmap: wie doet wat en wanneer? We sluiten af met een pitch. 

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen. Je vergroot je concurrentiekracht en creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen voor je bedrijf die op korte termijn realiseerbaar zijn en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om aan te haken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van CIRCO in samenwerking met Circulair Friesland.
 • One time opportunity: dit is een uniek project en een waardevolle kans om deel uit te maken van een groep koplopers op het gebied van de circulaire economie. 

Ambities Rijksoverheid & Noordelijke Provincies

 • Door te investeren in circulaire kunststoffen draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede programma Circulaire Economie: 
 • In 2030 een (tussen)doelstelling realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

Investering

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd.* Voor dit bedrag kunnen 2 personen 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen. Voor het MKB is er de Voucherregeling MKB Fryslân die hier nog 50% van vergoedt. 

Praktische info en aanmelden

Per serie van 3 workshops kunnen maximaal 10 bedrijven met 2 personen per bedrijf deelnemen. Je kunt je aanmelden voor de CIRCO Track bij Ingrid Zeegers (programmadirecteur Circulair Friesland) via info@circulairfriesland.frl. Vragen aan de CIRCO-trainer Linda Louwissen kun je stellen via linda@circulairverbeteren.nl of 06–39333524.

* De feitelijke kosten zijn € 2.000. Het 75% kortingstarief wordt mogelijk gemaakt door de Noordelijke Provincies en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Terug naar overzicht