Terug naar overzicht

CIRCO – dé tool voor Circulair Ondernemen

Vraag & aanbod

De bewezen methode die CIRCO ontwikkelde, bestaat uit Circular Business Design Tracks voor ondernemers en Circular Design Classes voor creatieve professionals. De uitvoering van Tracks gebeurt steeds meer via lokale CIRCO Hubs. Friesland is één van deze CIRCO Hubs.

Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt hierom een 3-daags ontwikkeltraject aan – de CIRCO track – om bedrijven op weg te helpen met de begrippen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulair design’. Tijdens de CIRCO track wordt er gewerkt om een circulaire business te ontwikkelen en worden bedrijven geholpen in een gefaciliteerd design proces met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers

CIRCO HUB Fryslân

Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is VCF de officiële partij die deze CIRCO tracks mag aanbieden. De CIRCO tracks zijn sectorgericht: per CIRCO-track doen acht tot twaalf bedrijven mee uit dezelfde sector.

‘Circulair ondernemen biedt volop kansen voor het MKB. Wij willen die kansen concreet maken door als regionale partner het MKB de CIRCO-tracks aan te bieden. Zo ontwikkelt iedere deelnemer een nieuw business model en ontwerpt een circulair product’, zegt Evert Jan van Nijen, directeur Vereniging Circulair Friesland.

Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange-termijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om meteen mee te beginnen. 

Waarom meedoen?

CIRCO gelooft dat in elk moment van verspilling een kans voor nieuwe business schuilt. Circulair ondernemen kan daarmee resulteren in kostenbesparing, het vergroten van je concurrentiekracht en het creëren van nieuwe waarde voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel; is deze toekomstbestendig? 

Kosten

De kosten van de CIRCO tracks zijn €1.500 per bedrijf en van ieder bedrijf kunnen twee medewerkers deelnemen.

Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat bij voorkeur uit een duo van; een designer/ingenieur/productmanager en iemand uit het commerciële deel die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

Terug naar overzicht