Terug naar overzicht

CIRCO TRACK CIRCULAIRE WONINGBOUW

Van 29 October tot en met 26 November 2021

De woningbouw is de komende jaren een enorme opgave in Fryslân. Als deelnemer ga je tijdens deze tracks een circulair product ontwerpen en een bijbehorend businessmodel. Zo draag je bij aan deze opgave en ontwikkel je nieuwe business. Per track kunnen zo’n 10 organisaties deelnemen met ieder een team van twee medewerkers.

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

Toelichting op hub / partners

De CIRCO-hub is onderdeel van Circulair Friesland (VCF). VCF is vastbesloten om met alle partners van onze provincie de meest circulaire regio in 2025 te maken en een voorbeeld te zijn voor de volgende generatie.

Voor wie?

Voor Friese organisaties die betrokken zijn bij woningbouw:

•Bouwondernemers

•Slopers

•Toeleveranciers voor woningbouw

•Opdrachtgevers, zoals overheden

•Architecten

VCF werkt in Fryslân aan het programma: ‘Fryslân woont circulair’. De resultaten van deze CIRCO-track gaat VCF meenemen in het vormgeven van dit programma. Het is van belang om zicht te krijgen in waar uitdagingen liggen om circulaire woningbouw te realiseren en hoe hiermee om te gaan.

Wat levert het op?

Tijdens de blended CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.

Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar

Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Programma

DAG 1: INITIATE WORKSHOP (HALVE DAG, FYSIEK)

Op deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie en analyseren we de huidige lineaire waardeketen. 

DAG 2: IDEATE WORKSHOP (HALVE DAG, ONLINE)

In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. 

DAG 3: IMPLEMENT WORKSHOP (HALVE DAG, FYSIEK)

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Daarnaast leer je om te gaan met barrières.

Deelname en kosten

De track bestaat uit drie eendaagse workshops en vindt plaats bij de Stadschouwburg de Harmonie in Leeuwarden.

Kosten voor deelname zijn in 2021 €1.500 per bedrijf. Van ieder bedrijf kunnen twee medewerkers deelnemen.

Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat bij voorkeur uit een duo van; een designer / ingenieur / product manager en; iemand uit het commerciële deel, die markt, klanten, stakeholders kent. Veel toegevoegde waarde zit in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

Wanneer?

De CIRCO Track vindt plaats op 29 oktober en 12 en 26 november.

Aanmelden

Aanmelden voor de CIRCO track circulaire woningbouw kan via deze link.

Terug naar overzicht