Terug naar overzicht

CIRCO Track toeristisch-recreatieve sector van start

Op maandag 23 november 2020 start in Friesland de CIRCO Circular Business Design Track Toeristisch-Recreatieve sector. Het is voor het eerst dat zo’n grote groep ondernemers uit de Friese gastvrijheidssector met circulair ontwerpen en businessmodellen aan de slag gaat. Juist in deze tijd is het bijzonder dat zoveel ondernemers concreet gaan werken aan een circulaire toekomst en met elkaar een beweging op gang brengen. 

In de driedaagse workshop gaan 20 ondernemers aan de slag met 11 uitdagingen in hun bedrijf. Tijdens de track (georganiseerd door Circulair Friesland, Ynbusiness/TAF, TCF en CIRCO) verkennen de ondernemers duurzame circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen voor onder andere het bouwen van chalets en sanitairunits en de inrichting van een groepsaccommodatie of hotelkamer. Daarmee vergroten de deelnemers hun concurrentiekracht en creëren ze nieuwe waarden voor hun bedrijf en gasten van Friesland. 

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen en nieuwe samenwerkingen

Gasten zijn in toenemende mate gevoelig voor natuurbeleving en duurzame, circulaire toepassingen en activiteiten. Om toekomstbestendig te ondernemen, is het van belang nieuwe kansen te ontdekken en te onderzoeken hoe je je bedrijfsvoering hierop kunt aanpassen. De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. Het is extra mooi dat in deze bijzondere periode de toeristisch-recreatieve bedrijven de kans en het belang zien en samen gaan ontdekken en leren voor meer circulair ondernemen. 

Foto: Fysiek bij elkaar komen voor de CIRCO Track kan helaas nog niet. Maar de ruim 20 enthousiaste deelnemers een lekkere en circulaire lunch bezorgen, dat kan wel!

Inspirerende cases voor de hele sector

De CIRCO Track is een landelijk uitgezette methode om ondernemers en creatieve professionals te helpen producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen. Circulair Friesland, Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland en Toerisme Collectief Friesland hebben de krachten gebundeld om een track in de provincie te organiseren. Het doel is Friese ondernemers te stimuleren en faciliteren naar een meer circulaire bedrijfsvoering.

De deelnemers van de track gaan in op vraagstukken die relevant zijn voor de hele sector. 

  • Hoe ontwerp je een circulair vakantie chalet? 
  • Welke materialen gebruik ik voor een sanitair unit? 
  • Hoe richt ik mijn accommodatie in zodat ik daar meerdere groepsgroottes kan bedienen? 
  • Kan ik resthout uit mijn bedrijf verwaarden?
  • Hoe maak ik bedden en meubilair circulair in hotel of groepsaccommodatie?
  • Wat kan ik verwaarden aan een afgeschreven huurboot? Vraagt dit om anders ontwerpen en bouwen?
  • Kunnen we transportbewegingen in de keten verminderen?
  • Hoe reduceren we verpakkingsmateriaal van schoonmaakartikelen in horeca en hotellerie?

Provincie Fryslân stimuleert circulair denken en doen

Het is enorm inspirerend om met de uitkomsten van deze eerste track het circulair denken en doen in de provincie een impuls te geven. Dit onderschrijft ook de Provincie Fryslân. In haar beleid Gastvrij Fryslân zet de provincie in op het verduurzamen en circulair maken van de sector. De CIRCO Track is één manier om deze circulaire beweging op gang te brengen. De provincie stelt een budget beschikbaar om te stimuleren dat de ontwikkelde plannen worden gerealiseerd tot zichtbare en tastbare best-practises en de opgedane kennis in de track breed gedeeld en verspreid wordt onder de Friese toeristisch-recreatieve ondernemers.  

Terug naar overzicht