Terug naar overzicht

Circulaire Koplopers: programma voor leden Circulair Friesland

Oproep

Friesland heeft de ambitie om in 2025 tot de Europese koplopers te behoren. Daarbij voorzien we dat een groot aantal van onze leden zich tot een ‘maximale circulaire organisatie’ ontwikkelen, zodat zij toonbaar tot de ‘Circulaire Koplopers’ van Europa behoren. Het is de ambitie om in 2030 100% circulair te zijn.

Ambitie en mijlpalen

2021: World Circular Economic Forum in Nederland en handelsmissies naar Friesland: koplopers worden – indien gewenst – in de ‘route; van de handelsmissies opgenomen. 

2022: Indienen aanvraag voor EU Green Capital

2025: Friesland wordt erkend als Europees koploper en idealiter uitverkozen als Green Capital: bedrijven die meedoen aan het koplopersprogramma zijn ‘maximaal’ en aantoonbaar circulair. 

2030: 100% circulair op organisatieniveau

Details koplopersgrogramma 2020

  • 10 deelnemers (als eerste groep, om het programma goed te leren opzetten) komen maandelijks 1 dagdeel bij elkaar (voorstel: voorafgaand aan het Circulair Café).
  • Cross-sectorale & cross-‘O’s’ bezetting, om kruisbestuiving tussen leden en verschillende O’s (Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onszelf – wij als burgers/maatschappelijke organisaties) te faciliteren.
  • Periode: februari-oktober (m.u.v. juli en augustus) 2020, met een terugkoppeling op de algemene ledenvergadering van Circulair Friesland in november.
  • Na evaluatie vanaf 2021 jaarlijks 2 keer een groep van 10 leden laten beginnen.
  • Gebruikmaken van bestaande trainingen, zoals VCF 2×2 uur, CIRCO track, Circulaire Inkoopacademie, enzovoorts.

Criteria voor deelname

  • Capaciteit en inzet: 1 fte per organisatie (kan over meerdere mensen verdeeld worden).
  • Draagvlak: uitgesproken commitment vanuit directie/MT op oprechte CE-ambitie en het wegnemen van belemmeringen en bezwaren, 1 direct aanspreekpersoon op directieniveau (bij voorkeur eindverantwoordelijke directeur/CEO).
  • Publiek uitdragen van her ambitie statement: op publieke communicatie (o.a. website van organisatie).
  • Aanwezigheid op de afgesproken sessies.
  • Bereidheid om kosten met elkaar te dragen.

Aanmelden?

Leden van Circulair Friesland die geïnteresseerd zijn in deelname aan het Circulaire Koplopers-programma kunnen zich aanmelden via info@circulairfriesland.frl.

Terug naar overzicht