Terug naar overzicht

Circulaire masterclasses voor gemeente-professionals

Vraag & aanbod

Heb je behoefte aan (meer) circulaire kennis voor je werk bij een gemeente? Antea Group biedt verschillende interessante masterclasses aan voor gemeente-professionals:

Masterclass Circulair Aanbesteden

Op weg naar een circulaire economie hebben overheden ambitieuze doelen gesteld. De uitdaging is nu deze algemene ambities te vertalen naar de actuele praktijk van gebiedsontwikkelingen. Wat betekent circulair voor de ontwikkeling en de exploitatie? Hoe selecteer je de beste partijen? En hoe bepaal je of een gebiedsontwikkeling circulair is?

In deze masterclass leer je wat circulaire economie is en hoe je de principes van de circulaire economie kan toepassen bij de aanbesteding en contractbeheersing van projecten in de openbare ruimte. 

Voor wie?

Deze masterclass is gericht op gemeente-professionals die openbare werken aanbesteden en contracteren. Te denken valt aan inkopers, projectleiders, beheerders, planeconomen, assetmanagers en beleidsadviseurs.

Wat komt er aan bod?

 • Van circulaire ambities naar Kritische Succes Factoren en meetbare
 • Kritieke Prestatie Indicatoren
 • Circulaire gunningscriteria en eisen
 • Aanbestedings- en contractvormen
 • Het meten van circulariteit
 • Het toepassen van circulaire principes in de voorbereiding van de aanbesteding en tijdens de uitvoering
 • Het analyseren van materiaalstromen

Trainers

De masterclass wordt verzorgd door Joost Engelhart en Jasper Flapper. Joostis senior adviseur en heeft bijna 20 jaar ervaring in het aanbesteden en contracteren van werken en diensten. Jasper is een expert in circulaire economie en ruim 3 jaar actief op het gebied van circulair aanbesteden.

Praktisch

De kosten voor deelname zijn € 2950,- excl. BTW met een maximum van 10 deelnemers. De Masterclass duurt 1 dagdeel en wordt in-house gegeven waarbij er ruimte is om in te gaan op specifieke cases van uw organisatie. Stuur een mail naar Jasper.Flapper@anteagroup.com voor meer informatie of het inplannen van een masterclass.

Masterclass Circulaire Gebiedsontwikkeling 

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Op weg hiernaar hebben overheden ambitieuze doelen gesteld. De uitdaging is nu deze algemene ambities te vertalen naar de actuele praktijk van gebiedsontwikkelingen.
Wat betekent circulair voor de ontwikkeling en de exploitatie? Hoe selecteer je de beste partijen? En hoe bepaal je of een gebiedsontwikkeling circulair is? In deze masterclass leer je wat circulaire economie is en hoe je de principes van de circulaire economie kan toepassen bij gebiedsontwikkelingen in de openbare ruimte. 

Voor wie?

Deze masterclass is gericht op gemeente-professionals die werken aan gebiedsontwikkelingen in de openbare ruimte. Te denken valt aan planeconomen, inkopers, projectleiders, assetmanagers en beleidsadviseurs.

Wat komt er aan bod?

 • De circulaire economie
 • Het toepassen van de principes van de circulaire economie op het gebiedsontwikkelingsproces
 • De impact van circulaire strategieën op de grond- en vastgoedexploitatie en de beheerfase
 • Van circulaire ambities naar Kritische Succes Factoren en meetbare Kritieke Prestatie Indicatoren

Trainers

De masterclass wordt verzorgd door Liesbeth Bijvoet en Jasper Flapper. Liesbeth is een allround ervaren projectmanager in het stedelijk en het landelijk gebied. Ze richt vooral op de haalbaarheidsfase van binnenstedelijke (her)ontwikkelingsprojecten voorzowel de private – als publieke sector. Jasper is expert in de circulaire economie en ruim 3 jaar actief op het gebied van circulair aanbesteden en contracteren.

Praktisch

De kosten voor deelname zijn € 2950,- excl. BTW met een maximum van 10 deelnemers. De Masterclass duurt 1 dagdeel en wordt in-house gegeven waarbij er ruimte is om in te gaan op specifieke cases van uw organisatie. Stuur een mail naar Jasper.Flapper@anteagroup.com voor meer informatie of het inplannen van een masterclass.

Masterclass Circulair Beheer

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Op weg hiernaar hebben overheden ambitieuze doelen gesteld. Wij merken dat veel beheerders worstelen met het vertalen van deze ambitie naar hun dagelijkse werkelijkheid. Herken je dit, dan is deze masterclass zeker iets voor jou.

In deze masterclass leer je wat circulaire economie is en op welke punten dit aangrijpt op het beheer van de openbare ruimte. Ook analyseren we waar jouw organisatie nu staat en welke volgende stap leidt naar circulair beheer en onderhoud. Op basis van een korte intake met elke deelnemer maken we de Masterclass op maat voor jouw situatie.

Voor wie?

Deze masterclass is gericht op gemeente-professionals die werken aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Te denken valt aan beheerders, assetmanagers, beleidsadviseurs en projectleiders. Ook teamleiders en afdelingshoofden kunnen in de masterclass handvatten ophalen om effectiever te sturen. 

Wat neem je mee naar huis?

 • Praktische handvatten
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Organisatie ontwikkelmodel
 • Uitwisseling met andere deelnemers en specialisten

Wat komt er aan bod? 

 • Circulaire principes vertalen naar beheer- en onderhoudsdoelstellingen
 • Van circulaire doelen naar meetbare Kritieke Prestatie Indicatoren
 • Het monitoren van circulariteit
 • Het oogsten van producten, componenten en materialen
 • De volwassenheid van jouw organisatie op het gebied van circulair beheer en onderhoud: huidige status en de volgende stap
 • Hoe neem je het bestuur mee
 • Het toepassen van circulaire principes bij het plannen van beheer en onderhoud

Trainers

De masterclass wordt verzorgd door Theus van den Broek en Jasper Flapper. Theus is senior adviseur asset management en gespecialiseerd in beheer organisaties en processen. Jasper is expert in de circulaire economie en gespecialiseerd in circulair aanbesteden.

Praktisch

De kosten voor deelname zijn € 2950,- excl. BTW met een maximum van 10 deelnemers. De Masterclass duurt 1 dagdeel en wordt in-house gegeven waarbij er ruimte is om in te gaan op specifieke cases van uw organisatie. Stuur een mail naar Jasper.Flapper@anteagroup.com voor meer informatie of het inplannen van een masterclass.

Terug naar overzicht