Terug naar overzicht

Circular Skills – ontwerpsessies

Van 6 October tot en met 10 November 2020 | Online, via ZOOM

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft de ambitie om Nederland voorop te laten lopen in de transitie naar een circulaire economie (CE) en wil deze gerealiseerd zien in 2050. De Coöperatie Leren voor Morgen is benaderd voor het ontwikkelen van een aantal tools om het onderwijs bij deze ambitie te betrekken. Daarvoor is het programma Circular Skills opgezet.

Onderwijshandleiding

Vanuit dit project zijn ondergetekenden gevraagd een onderwijshandleiding te ontwerpen, aan de hand waarvan docenten in de bouw en installatietechniek van vmbo, mbo en hbo het circulaire talent bij hun leerlingen en studenten kunnen helpen ontwikkelen.

Je kunt deelnemen aan deze ontwerpsessies om tot een relevante en gedragen handleiding te komen op:

 • 6 oktober: waarom willen we dit?
 • 28 oktober: wat willen we hiermee bereiken?
 • 10 november: hoe?

Deze sessies vinden (in elk geval op 6 oktober) plaats via ZOOM. Voor deze sessies nodigen ondergetekenden een gemengde groep mensen uit – studenten, ambtenaren, docenten en management van vo, mbo en hbo en ondernemers. We werken toe naar een integraal ontwerp om het leren voor een circulaire economie in het onderwijs te verankeren.

Programma 6 oktober

 • 14.45 Digitale nloop
 • 15.00 Welkom & introductie op doel van de sessie
 • 15.05 Korte interactieve kennismakingsronde
 • 15.15 Uitleg van het Circular Skills programma
 • 15.20 Panelgesprek tussen een docent, een ondernemer en een student over de vraag: Waarom zijn circular skills voor jou belangrijk?
 • 15.30 Aan de slag 1! Verkenning van de waarom-vraag 
 • 15.50 Aan de slag 2! Eerste opzet transitie-doe-agenda Circular Skills in het Onderwijs
 • 16.20 Wrap-up & vervolgafspraken
 • 16.30 Afsluiten

Bijwonen?

Link naar meeting via ZOOM: https://zoom.us/j/95966381536. De tool MURAL wordt gebruikt om de sessie interactief te maken. Hiervoor hoef je niks te installeren of te doen, dit regelt zich vanzelf. Aanmelden voor deze en/of de vervolgsessies kan via deze link.

Namens:
Anne Remmerswaal, SME Advies
Liedewij de Graaf, IKcircuLEER
Heleentje Swart, Circulair Friesland| SPARK the movement

Terug naar overzicht