Terug naar overzicht

Citizen Climate Adaptation Award daagt jongeren uit om mee te denken over klimaatadaptatie

Vraag & aanbod

Het klimaat verandert en er wordt onvoldoende gedaan om de temperatuurstijging te voorkomen. De mensheid moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering; klimaatadaptatie. Campus Fryslân (Rijksuniversiteit Groningen) en Wetterskip Fryslân dagen jongeren uit om na te denken over de samenleving in een klimaatbestendig Nederland.

Er zijn 2 prijsvragen en 2 leeftijdscategorieën:

  • ‘De klimaatbestendige stad’ voor jongeren tussen de 15-18 jaar
  • ‘Bouwen aan een toekomstbestendig Nederland’ voor de leeftijdscategorie 19-24 jaar.

Citizen Climate Adaptation Award

De Citizen Climate Adaptation Award is ter ere van het werk van voormalig dijkgraaf Paul van Erkelens. Deze burgerwetenschapsprijs wordt vanaf 2021 eens per 2 jaar wordt uitgereikt aan jongeren van 15-24 jaar met vernieuwende ideeën over klimaataanpassing.

Meedoen?

Stuur vóór 10 december a.s. een deelnameformulier in te vullen via rug.nl/cf/klimaatadaptatieprijs.

Terug naar overzicht