Terug naar overzicht

Denk mee over het Circular Economy Action Plan

Vraag & aanbod

Op woensdag 11 maart 2020 is het nieuwe Europese Circular Economy Action Plan gepubliceerd. Dit plan is onderdeel van de Green Deal. Circulariteit levert een grote bijdrage aan het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 en de ontkoppeling van economische groei van het gebruik van hulpbronnen.

Hoe zie jij de versnelling naar een circulaire samenleving voor je?

Om tot een schoner en concurrerender Europa te komen, beoogt het actieplan voor een circulaire economie de overgang naar een circulaire samenleving te versnellen. De Europese Commissie ziet hierbij grote kansen voor zowel het bedrijfsleven als voor individuen. En nu we midden in de coronacrisis zitten, blijkt eens te meer hoezeer we van grondstoffen afhankelijk zijn van het buitenland. De circulaire economie is een hot item – dit is de tijd om door te pakken.

Programmadirecteur Ingrid Zeegers betrokken als expert

De komende tijd brengen 4 verschillende commissies advies uit op het actieplan. Eén van de betrokken commissies is het Comité van de Regio’s (CvdR). Tjisse Stelpstra (gedeputeerde Provincie Drenthe) is hierbij aangesteld als rapporteur. Hij werkt hiervoor samen met Ingrid Zeegers (programmadirecteur Circulair Friesland) in de rol van expert. Zij verwerken hun bevindingen in een werkdocument, dat in juni a.s. wordt behandeld tijdens de vergadering van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie. Dit werkdocument bevat een aantal vragen, waarbij we benieuwd zijn naar jouw mening.

Je kunt hieronder de betreffende documenten downloaden:

Draag bij aan het Circular Economy Action Plan

Wij willen jou, als lid van Circulair Friesland en voorloper op het gebied van de circulaire economie of als andere geïnteresseerde, graag uitnodigen om een rol te spelen in de totstandkoming van het advies van het CvdR en daarmee invloed uit te oefenen op het uiteindelijke Circular Economy Action Plan zelf.

Deel jouw ideeën

Wat zijn jouw suggesties voor een klimaatneutraal Europa in 2050? Op welke vragen in het werkdocument heb je een antwoord? Hoe denk je dat we snel en succesvol circulaire stappen kunnen zetten? Je kunt je feedback op het werkdocument delen met Ingrid Zeegers via ingrid.zeegers@circulairfriesland.frl.

Terug naar overzicht