Terug naar overzicht

Even voorstellen: Kim Dieleman, Aanjager Biomassa

Onlangs is het team van Circulair Friesland uitgebreid met een aantal nieuwe aanjagers. In deze serie stellen onze nieuwe collega’s zich graag aan je voor.

Deze keer: Kim Dieleman, Aanjager Biomassa:

Water, innovatie en technologie

“Ik heb een achtergrond in de milieutechnologie en werkte vanaf 2015 bij Waterschap Vallei en Veluwe op het vlak van innovatie in de waterketen. Ik droeg onder andere bij aan een haalbaarheidsverkenning van een Kassenzuivering in De Glind; een concept dat afvalwaterzuivering combineert met een aantrekkelijke plantenkas en dus ook biomassa.

Sinds september 2019 ben ik werkzaam bij Bioclear earth als adviseur water, innovatie en technologie, om meer te leren van biologische processen en deze te vertalen naar nieuwe toepassingen. Watercorridors, bijvoorbeeld; een groene oase die ingezet kan worden voor het reduceren van probleemstoffen uit agrarische gebieden, industrie en rioolwaterzuiveringen en tevens kan dienen als waterbuffer. Tevens kunnen we bij de inrichting kiezen voor het inzetten van gewassen die bruikbaar zijn in de circulaire economie.”

Samen doen en mensenwerk

“Een circulaire economie realiseren kun je als sector niet alleen, maar doe je samen. Ik zie het als mijn persoonlijke taak een helicopter view te houden over alle thema’s heen, en door daarnaast de belangen en drijfveren van de (biomassa)leden te kennen de juiste puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Het realiseren van een circulaire economie is ook echt mensenwerk, onafhankelijk van de discipline van waaruit je opereert. Ik hoop een schakel te kunnen zijn om bij te dragen aan dit belangrijke mensenwerk.”

Natuur als leermeester

“Naast mijn werkzaamheden voor Bioclear earth en vereniging Circulair Friesland ben ik ambassadeur van BiomimicryNL. Biomimicry is een innovatie methode die zoekt naar duurzame oplossingen voor menselijke uitdagingen door het imiteren van beproefde patronen en strategieën uit de natuur. Ik zie de natuur als ons grootste R&D lab, waar alles al eens is bedacht, aangezien de natuur al 3.8 milljard jaar aan innovatie en ontwikkeling doet. Wateroverlast in natuurlijke ecosystemen zie je bijvoorbeeld zelden en er allerlei organismen die zich hebben aangepast te leren leven in droge omstandigheden. Ik vind dit gedachtegoed ontzettend inspirerend en bovendien zeer hoopvol, omdat het een benadering is die kijkt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Het is dan ook mijn passie dit gedachtegoed verder te verspreiden.”

“Ik maak graag kennis om te achterhalen wat de (biomassa) leden drijft. Loop je tegen een probleem aan? Schroom dan niet om contact op te nemen.”

Terug naar overzicht