Terug naar overzicht

NIEUWE DATM: Young Professionals opgelet! Ga in gesprek: de Generatie Fryslân 2035

| Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Graag nodigen Joep Poot (gemeente Leeuwarden), Marijn Kamerling (gemeente de Fryske Marren) en Nick Boersma (Vereniging Circulair Friesland) je uit voor de eerste editie van Generatie Fryslân 2035 (#GF2035) op 3 februari 2022 om 13:00 uur. Tijdens deze middag ontmoeten young professionals uit Friesland elkaar die allemaal tussen de 20 en 35 jaar – en werkzaam – zijn in: het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en NGO’s.

De gemene deler is het snijvlak tussen klimaat en leiderschap: hoe kunnen we als leiders van de toekomst onze organisaties of omgeving meenemen in de transitie naar duurzamer, klimaatadaptiever, biodiverser en meer circulair Fryslân?

Programma: 13:00 – 18:00

13.00 uur           Inloop en lunch

13.30 uur           Welkom

13.40 uur           Keynote prof. dr. Jan Rotmans

14.30 uur           Visie 2035

15.15 uur           Werkgroepen ‘Organisatie-aanpak’ & ‘Arcadia 2022’

16.30 uur           Afronding

17.00 uur           Borrel

18:00 uur            Afsluiting

Prof dr. Jan Rotmans

Met trots kunnen wij meedelen dat prof. dr. Jan Rotmans zich bereid heeft verklaard om het programma in te leiden. In zijn lezing zal Rotmans ingaan op de situatie nu en waar we in 2035 moeten (en kunnen) zijn. Daarbij besteedt hij bijzonder aandacht aan zijn toekomstvisie voor 2121 en verbindend leiderschap, de methode om de gestelde doelen in 2035 te behalen. Na Rotmans’ verhaal is er ruimte tot het stellen van vragen. Daarna werken we als groep aan onze visie voor 2035 en gaan we aan de hand van backcasting wat dit betekent voor ons en de regio de komende jaren. 

Uiteen in groepen

Vervolgens is het tijd om actief aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we twee onderwerpen met bijzondere gespreksleiders:

  • Hoe neem je jouw organisatie mee in duurzaamheidsambities? – Malu Hilverink, oprichter Circl
  • Zoals veel young professionals in ons werkgebied willen we onze organisatie meenemen in de ambities en tot acties overgaan. Hoe doen we dit en wat is daarvoor nodig? Malu neemt ons mee in haar ervaring en vertelt over de opstart van Circl. Samen gaan we acties opstellen waar je zelf mee aan de slag kan gaan.
  • Wat kan GF2035 doen tijdens Arcadia? – Sjoerd Bootsma, creatief directeur LF2028 (opvolging Culturele Hoofdstad LF2018)
    • Volgend jaar is het vervolg op het succesvolle en inspirerende jaar 2018. Wat staat er op het programma in 2022 tijdens Arcadia en wat kunnen we als groep daarin betekenen? Wat kunnen we doen in de manifestaties die daarop volgen? Wat zouden we moeten agenderen op de arcadia van 2034? Sjoerd Bootsma vertelt het inspirerende verhaal achter Arcadia, waarna we samen aan de slag gaan.

Uitnodiging en aanmelden

Het evenement is bedoeld voor generatiegenoten tussen de 20 en 35 jaar (maar we zijn niet heel streng) die werkzaam zijn, of affiniteit hebben met ons klimaat of ecosysteem in Fryslân.

Geef je op via deze link! Er is ruimte voor maximaal 100 young professionals.

COVID

Last but not least: COVID! Onze samenleving wordt weer geconfronteerd met een stijgend aantal besmettingen.

Wij hopen dan ook dat dit evenement door kan gaan op de geplande wijze. Voor toegang is het nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen.

Locatie

De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Vragen

Mocht je ten aanzien van deze uitnodiging nog vragen hebben, neem dan contact op met één van de onderstaande initiatiefnemers.

Hartelijke groeten en tot 3 februari!

Joep Poot – joep.poot@leeuwarden.nl

Nick Boersma – nick.boersma@circulairfriesland.frl

Marijn Kamerling  – m.kamerling@defryskemarren.nl

Terug naar overzicht