Terug naar overzicht

Gevraagd: meedenkers over slimme en duurzame mobiliteit

Vraag & aanbod

Mobiliteit, en daarmee bereikbaarheid, is essentieel voor een circulaire economie: voor het ontsluiten van bedrijvigheid en voor de logistieke ‘voetafdruk’. Denk aan reverse logistics, het transport van (secundaire) materialen, enzovoorts.

Omdat Friesland met haar huidige kenmerken wellicht juist een voorsprongsituatie in Smart Mobility kan ontwikkelen, is Irene Robberegt (Antea Group) gestart om hier een eerste analyse op te doen en dit gezamenlijk met de leden van Circulair Friesland verder uit te werken.

Meedenken?

We willen dit thema tijdens de bijeenkomst duurzame & slimme mobiliteit (gepland op 15 september van 14.00 tot 17.00 uur) aan de hand van casuïstiek verder uitwerken. Wil je meedenken hierover? Neem dan contact op met Irene via 06-15438667 of Irene.Robberegt@anteagroup.com.

Terug naar overzicht