Jaarplan 2019

Dit jaarplan bevat de hoofdlijnen van onze activiteiten in 2019. Natuurlijk blijven we ook inspelen op kansen die zich voordoen. Samen met onze leden bouwen we gestaag verder aan een circulair Friesland. Voor alle thema’s gelden dit jaar de volgende overkoepelende doelstellingen:

Circulariteit binnen thema’s definiëren en meetbaar maken

Circulaire inkoop maximaliseren

Per thema 1 icoon state-of-the-art als ‘proofpoints’ voor 2025

Daarnaast zijn er een aantal algemene doelstellingen en thema-specifieke doelstellingen gedefinieerd.

 

Doelstellingen Circulair Friesland

Hiervoor is nodig:

Thema's

Bouw

Landbouw

Biomassa

Voeding

Kunststoffen

Energie

Water

Mobiliteit

Onderwijs

Financiën

Communicatie

SNN doelstellingen 2019