Terug naar overzicht

Nationale conferentie Circulaire Economie

Voorheen ging het bij het begrip ‘circulaire economie’ vooral over zaken als recycling. Maar er ontstaat steeds bewustwording dat de circulaire economie om veel meer gaat dan het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. We moeten bijvoorbeeld ook op een andere manier met onze producten omgaan: bijvoorbeeld door ze te repareren, niet meer te kopen, te delen en te hergebruiken.

Kortom: hoger op de ladder richting een Circulaire Economie komen. Dat is het thema van deze editie van de Nationale Conferentie Circulaire Economie, die georganiseerd wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gezamenlijk naar een circulaire economie

Het hoger op de ladder naar een Circulaire Economie komen, is iets dat we gezamenlijk doen. Het doel van deze conferentie is dan ook: kennis op doen, geïnspireerd worden, kennis met elkaar delen en mensen met elkaar in verbinding brengen. Dat wordt tot uitdrukking gebracht met een inspirerend plenair programma en veel niet te missen werkateliers, masterclasses en debatten.

Aanmelden Nationale Conferentie

Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

Terug naar overzicht