Terug naar overzicht

Online startcongres Vitale Economie (save the date)

| Digitaal, Online bijeenkomst

Hoe maken wij onszelf gereed voor een transitie naar een nieuwe, duurzame economie? Volg tijdens het online startcongres Vitale Economie diverse korte videopresentaties, schuif aan bij tafeldiscussies en interactieve breakouts over:

  • circulair en duurzaam ondernemen;
  • inclusiviteit, open hiring en sociaal ondernemerschap;
  • brede welvaartkansen in de regio.

Reserveer maandag 28 september van 15.00 – 16.30 uur alvast in je agenda.

Resultaten Vitale Economie-scan

De Vitale Economie-scan geeft inzicht in welke factoren kunnen bijdragen aan het realiseren van een vitalere, veerkrachtigere en duurzamere economie. De positie van het Noord-Nederlandse bedrijfsleven staat in deze quikscan centraal: waarom slaagt het ene bedrijf er wel in om ingrijpende veranderingen door te voeren en andere niet? Welke keuzes moeten worden gemaakt om klaar te zijn voor de toekomst?

Inzicht hierin geeft je de mogelijkheid een impactvolle bedrijfsstrategie te ontwikkelen en de veerkracht van je eigen bedrijf te versterken.

De scan is een initiatief van de onderzoeksgroep Vitale Economie van NHL Stenden en wordt ondersteund door Sterk! Fries Ondernemerschap en Founded in Groningen.

Terug naar overzicht