Terug naar overzicht

Provinciale subsidieregelingen voor de stimulering van innovatie

Vraag & aanbod

Op 8 oktober 2020 zijn 3 subsidieregelingen voor de stimulering van innovaties open gegaan, die interessant zijn voor bedrijven die (willen) bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Deze regelingen zijn – net als de subsidie voor onderzoek naar circulair plastic bij het NTCP – onderdeel van het herstelmaatregelenpakket Lok op 1: No en Moarn. 

Innovatiematrix (gesloten)

Wil jij bijdragen aan de brede welvaart of heb je ideeën over de nieuwe economie? Deze subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve projectplannen en ideeën die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van Fryslân, en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel. Per innovatief idee is 2500 euro beschikbaar, het subsidieplafond is 150.000 euro.

Nieuwe economie challenge

Voor het verder ontwikkelen van een innovatief idee dat een bijdrage levert aan 1 of meerdere van de transities in Fryslân, zoals de transitie naar een circulaire economie.. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten voor de ontwikkeling van een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 10.000 euro.

Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

Toekomstgericht investeren

Subsidie voor het vermarkten van innovatieve projecten, of innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen, binnen 1 of meerdere van de transities in Fryslân, zoals de transitie naar een circulaire economie. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van 2500 euro een maximum van 15.000 euro per project. Het subsidieplafond is 500.000 euro.

Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

Deadline aanvragen

Subsidie in het kader van de innovatiematrix is tot en met 6 november 2020 aan te vragen. Voor de overige regelingen duurt de aanvraag- periode tot en met 1 februari 2021. Kijk op de website van Provincie Fryslân voor uitgebreide informatie over de maatregelen van het Herstelpakket Lok op 1: No en moarn. Voor ondernemersvragen m.b.t. Lok op 1 kun je ook terecht bij Ynbusiness: https://www.ynbusiness.nl/lok-op-1.

Terug naar overzicht