Terug naar overzicht

Samenwerken met Campus Fryslân?

Vraag & aanbod

Het doel van de internationale Master Sustainable Entrepeneurship aan Campus Fryslân – de nieuwste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen in De Beurs in Leeuwarden – is, naast het opleiden van studenten tot duurzame ondernemers, globale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (afval, vervuiling, sociale ongelijkheid, e.d.) helpen oplossen in de regio. 

Afstudeerproject en onderzoeksrapport

De opleiding wil daarvoor graag samenwerken met bedrijven en instellingen. Concreet betekent dit dat een probleem of uitdaging met betrekking tot duurzaamheid door een student diepgravend onderzocht wordt in een afstudeerproject. Deze projecten lopen van februari tot juni en worden afgesloten met een onderzoeksrapport. 

Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten van afgelopen jaar zijn: hoe te komen tot (een hoger percentage) circulaire inkoop, hoe ervoor te zorgen dat duurzame (impliciete) bedrijfskennis niet verdwijnt als de grondleggers het bedrijf gaan verlaten, hoe te bepalen wat de beste locaties zijn voor de plaatsing van zonnepaneel-velden, hoe kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden in de productie van een nieuw ontwikkeld duurzaam product, en hoe kan een bank proberen klanten te ‘verleiden’ tot meer digitale (in plaats van papieren) communicatie?

Business coach traject of hoorcollege

Naast deze onderzoeksprojecten kan er samenwerking plaatsvinden door een business coach traject (hierbij verkennen student en bedrijf/instelling een mogelijke samenwerking in een eerder stadium dan februari – juni), en/of het geven van een gastcollege.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een samenwerking met Campus Fryslân? Dan kunt u contact opnemen met Hans van Polen – docent Research Methods voor de Master Sustainable Entrepreneurship en verantwoordelijk voor de contacten met bedrijven en instellingen in Friesland – via j.van.polen@rug.nl.

Terug naar overzicht