CIRCO Track Maakindustrie

Vraag & aanbod

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een 3-daags ontwikkeltraject aan om bedrijven op weg te helpen met de…

Gevraagd: meedenkers over slimme en duurzame mobiliteit

Vraag & aanbod

Mobiliteit, en daarmee bereikbaarheid, is essentieel voor een circulaire economie: voor het ontsluiten van bedrijvigheid en voor de logistieke ‘voetafdruk’. Denk aan reverse logistics, het transport van (secundaire) materialen, enzovoorts. Omdat Friesland met haar huidige kenmerken wellicht juist een voorsprongsituatie in Smart Mobility kan ontwikkelen, is Irene Robberegt (Antea…

Circulaire Inspiratieroute: koppelingen en kansen voor gastvrijheidssector

Vraag & aanbod

De gastvrijheidssector groeit en heeft een forse voetafdruk. Tegelijkertijd vindt er een omslag plaats in denken. Gasten hechten meer en meer waarde aan betekenisvol, puur, lokaal en duurzaam. Niet alleen thuis, maar ook op vakantie is er aandacht voor het verminderen van de voetafdruk. Onderscheiden met circulariteit Voor toeristisch-recreatieve bedrijven…

Gezocht: biodiversiteitsinitiatieven uit de regio

Vraag & aanbod

Momenteel werkt Provincie Fryslân aan het biodiversiteitsherstelprogramma (BHP). Dit is een programma ter verbetering van de biodiversiteit, waar allerlei mensen en organisaties aan meewerken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van de snel afnemende biodiversiteit. Daar moet heel wat voor gebeuren. Een belangrijk onderdeel is het in kaart…

Gezocht: bijdragen aan kunstwerk van gerecycled plastic

Vraag & aanbod

Interieurontwerper Sander Vredeveld wil mensen die onderweg van of naar de veerboten in Harlingen zijn met een kunstwerk bewust maken van plastic zwerfvuil in zee. Op een positieve manier, benadrukt hij. ,,Een opgeheven vingertje heeft een negatieve lading, daar heb ik niets mee. Ik wil het onderwerp juist aantrekkelijk en…

CIRCO Track Water

Vraag & aanbod

Goed nieuws voor technologieontwikkelaars en ondernemers in de watertechnologiesector die écht concrete stappen willen zetten naar een circulair ontwerp van hun producten, diensten en businessmodel. Na de zomer start er namelijk in Leeuwarden een specifiek op de sector afgestemde cursus, de CIRCO-Track Watertechnologie. Voor de totstandkoming van deze Track bundelden…

VIA-subsidie: op weg naar een 100% circulair Noord-Nederland

Vraag & aanbod

We staan op dit moment met elkaar voor een grote uitdaging. Om deze coronatijd goed door te komen en daarnaast om te bouwen aan een duurzame toekomst. Het is belangrijk om ook vooruit te blijven kijken. De 3 Noordelijke provincies hebben – samen met vele anderen – de ambitie om…

The Impact Project – voor ambitieuze start-ups

Vraag & aanbod

Start-ups worden momenteel hard getroffen en hulp is soms ver te zoeken. Omdat we uiteindelijk toch samen de Nieuwe Economie moeten realiseren, helpt Ten Stripes je graag een handje op weg daarnaartoe. Positieve impact Ten Stripes gaat voor een duurzame economie, waarin het maken van positieve impact op mens, milieu…