Terug naar overzicht

10 OKTOBER 2023 – CIRCULAIR LEREN

Heleentje Swart (SPARK the Movement) nam het stokje van Jans over en leidde het onderwerp ‘circulair leren’ in. Aan de hand van vijf inspirerende voorbeelden maakte het publiek kennis met hoe je een circulaire leervraag kunt verbinden met het onderwijs, en wat dat student, ondernemer/ beleidsmaker en docent kan opleveren!

CIRCULAIR TREINSTEL

Berber Dotinga (VCF-lid Arriva) vertelde over hoe zij studenten van VCF-lid NHL Stenden Hogeschool hebben gevraagd mee te denken over hoe afgeschreven treinstellen een tweede leven zouden kunnen krijgen. Als organisatie waren ze blij met de uitkomsten. Karin Zondervan vertelde wat dit hen als opleiding bracht: een betere aansluiting met de regio.

LEVEN MET HET WATER

Manon Postma, student NHL Stenden bij de opleiding Communicatie & Multi media design vertelde over haar bijdrage aan het project ‘Leven met het water’ waarbij zij en haar mede studenten meedachten met Twa Architecten hoe wonen op water kan bijdragen in relatie tot onze grond schaarste. Doeke van Wieren van VCF-lid Twa Architecten gaf aan wat het hen als bedrijf opleverde: ‘Nu denk je dat ik ga zeggen: de frisse blik, en daarbij lijkt het dat wij in ons werkveld zo vastgeroest zijn, maar meer nog was ik onder de indruk van de vorm en kwaliteit waarmee deze jongeren hun ideeën presenteerden – die vorm leidt tot dieper inzicht op inhoud!’

RETOURBROOD

Tsjollyn Kuperus van Aeres MBO en vierdejaarsstudent Food Innovation Michel Schaafsma vertelden samen over het project ‘retourbrood’. Michel wist dat 1,3 miljoen ton oud brood wordt per jaar weggegooid. Voor Sweet Bakery Centre bedachten hij en zijn collega studenten meer dan 20 nieuwe producten van broodpasta. De bonbons bijvoorbeeld bij het ontvangst van het Circulair Café waren een product dat zij hadden bedacht. Op de vraag wat het het docent team oplevert om met circulaire vragen aan de slag te gaan zei Tsjollyn: ‘Veranderen kost tijd, maar het plezier en de energie die ik nu terug krijg van de studenten is ontzettend veel waard’.

MULTI DISCIPLINAIR PROJECT

Jan van Rijs en Maarten Trilsbeek vertelden over hun samenwerking in het Multi Disciplinaire Project van NHL Stenden: 350 studenten werken jaarlijks vanuit verschillende opleidingen aan duurzaaamheidsvtaagstukken. Dit vraagt leiderschap van ondernemers, studenten en docenten: lef hebben om het leren in de regio samen vorm te geven.

LOS MET DE LISDODDE

Tot slot benoemden Johan Keuning van Friso Bouwgroep en Bedrijfskunde / Agri-business student bij Van Hall Larenstein Symen Johannes Hoekstra hoe het project ‘Los met Lisdodde’. In dit project werken studenten van het vo, mbo, hbo en wo vanuit hun reguliere curriculum samen met Friese bouwers, beleidsmakers en boeren aan de vraag hoe natte teelt-gewassen als lisdodde een oplossing kunnen zijn voor CO2-uitstoot in veenweidegebieden. Ook dit jaar is weer een nieuwe groep gestart bij Campus Fryslan onder leiding van Sven Kilian, die met de master Sustainable Entrepreneurship onderzoek doet naar nieuwe businessmodellen. Binnenkort zijn de eindpresentaties . Heb je interesse? Neem dan contact op met info@sparkthemovement.no

Terug naar overzicht