Circulaire Bedrijfsvoering

Circulair Friesland organiseert sinds 2023 een nieuw ontwikkeltraject voor leden: het Programma Circulaire Bedrijfsvoering (PCB). Het programma is ontstaan doordat tien leden van de vereniging veel ruimte zagen voor circulaire stappen binnen de eigen bedrijfsvoering, in combinatie met de ontwikkeling van bewustwording onder medewerkers. Daarom heeft Circulair Friesland samen met VCF-lid RoyalHaskoning DHV het initiatief genomen om een programma te ontwerpen exclusief voor de leden van de vereniging. Inmiddels hebben de eerste twee groepen leden het traject afgerond en zijn er al veel circulaire stappen gezet. We verwachten dat in oktober 2024 een nieuwe groep leden gaat starten met dit programma.

Het programma Circulaire Bedrijfsvoering

Het programma bestaat uit drie sessies, verdeeld over drie dagdelen. Tijdens het traject nemen leden een case mee uit de eigen organisatie die past in een circulaire bedrijfsvoering. Doel is dat deze case gedurende het programma wordt uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. De case kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan kantoorinrichting, koffiebekers, catering of schoonmaak. Er worden tijdens de bijeenkomsten veel inspiratie en concrete voorbeelden behandeld, waaronder over de communicatie: hoe krijg je je medewerkers mee in deze veranderingen? Naast het werken aan een specifieke case is er ook de mogelijkheid om te werken aan een opzet voor een integraal uitvoeringsplan voor de circulaire bedrijfsvoering. De inhoudelijke begeleiding wordt door VCF-lid RHDHV verzorgd.

Waarom meedoen?

Circulair Friesland stimuleert de drie B’s met én voor haar leden. Deze staan voor business – bewustwording en bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering is de ambitie dat elk lid de aankomende twee jaar een eigen plan van aanpak heeft opgesteld waarmee circulariteit wordt verankerd in de bedrijfsvoering. De 7 pijlers van de circulaire economie vormen het fundament. Dit traject vormt bij uitstek een kans om aan de slag te gaan met de bedrijfsvoering en daarnaast veel kennis en ervaring op te doen van andere leden.

Meedoen?

Doel is om in oktober 2024 te starten met een derde groep leden. Wil je je alvast opgeven? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Marije de Boer via marije.deboer@circulairfriesland.frl of 06-12811348.

Eerste editie van het programma

De eerste groep heeft dit traject voor de zomer van 2023 afgerond en hier zijn mooie resultaten uit voortgekomen. De deelnemers waren tevreden over de ervaringen die zij hebben uitgewisseld en handvatten die ze hebben gekregen voor een vervolgaanpak. Het traject en de afsluitende pitches gaven aanleiding tot discussies maar ook tot inzichten en kennisuitwisseling.

  • Zo wisten VCF-leden Friesland Lease, Van Vuuren heldere feedback te geven op succesfactoren om medewerkers te stimuleren/belonen in duurzaam gedrag.
  • VCF-leden Noorderbreedte en NHL Stenden lieten schitterend zien hoe zij een gedegen aanpak hebben, en zelfs al aan het uitrollen zijn, ten aanzien van hun ‘’koffiebekers strijd’’.
  • VCF-leden Friesland Lease en Veenstra Fritom gaven een heldere weergave van de dilemma’s om de elektrificatie van het wagenpark te organiseren in de bredere complexe opgave waar heel Nederland mee dealt.
  • In datzelfde kader schetste VCF-lid Lankhorst gedegen oplossingen om hun Piekbelasting op het net te kunnen minimaliseren en zo hun bestaansrecht te behouden.
  • VCF-leden Van Vuuren en Dokwurk lieten beiden een pragmatische aanpak zien die zal leiden tot beter gedrag ten aanzien van duurzame bedrijfsvoering (zoals energiebesparingen en creatieve oplossingen van en door medewerkers)

Op bezoek bij Accolade

Het kantoor van Accolade Woningcorporatie de was dé locatie voor de tweede dag van de tweede editie van het Programma Circulaire Bedrijfsvoering. De deelnemers van PCB gingen hiermee de schoolbanken weer in, want het bijzondere kantoor van Accolade bevindt zich namelijk in een oud schoolgebouw uit 1958. Een mooie uitdaging om een oud, klassiek schoolgebouw om te toveren tot een bruisend kantoor, wat zowel voor collega’s en huurders een fijne plek is om te komen. Er zijn bijzondere elementen bewaard gebleven, zoals de ringen uit de oude gymzaal. Accolade zet volop in op vernieuwing en duurzaamheid; het pand is geïsoleerd met Isovlas en het binnenklimaat wordt verzorgd door een Baopt systeem. Hout uit sloopwoningen is getransformeerd tot een prachtige balie, tafeltjes en wandbekleding. De medewerkers van Accolade waren sterk betrokken bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Het is zo opgezet dat het een fijne werkplek is geworden, waar elke medewerker bewust, effectief en prettig kan werken. Meer weten over dit inspirerende kantoor? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Op de laatste dag van het programma was het tijd voor de pitches. In deze pitches presenteerden deelnemers de uitgewerkte case, de plannen voor de komende tijd en werd een oproep gedaan aan de aanwezige collega’s of directie. Op deze manier werd ook de directie betrokken bij de plannen en werd draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van de case.

  • Koninklijke Oosterhof Holman gaat aan de slag met het verduurzamen van de woon-werk mobiliteit.
  • Van Wijnen gaat op haar beurt aan de slag met het verminderen van afval op kantoor.
  • De Haan Advocaten en Notarissen focust zich op afval én op het verbeteren van het welzijn van collega’s op kantoor.
  • Gemeente Harlingen werkt eraan om hun huidige circulaire ambities te combineren met een moderne werkomgeving.
  • Zowel Accolade Woningcorporatie als Snoek Puur Groen zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een integraal uitvoeringsplan voor de circulaire bedrijfsvoering.

Interessante linkjes

Bekijk hier een presentatie van VCF-lid Antea Group over CSRD in de praktijk!

Bekijk hier de uitvoeringsagenda Eigen Organisatie 2024-2027 van VCF-lid gemeente Leeuwarden.

Heb je vragen?

Wil je meer weten over het Programma Circulaire Bedrijfsvoering of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Marije de Boer via marije.deboer@circulairfriesland.frl of 06-12811348.

Marije de Boer

Projectmanager