Onderwijs

SPARK the Movement betrekt onderwijs structureel bij de beweging richting circulaire economie.

SPARK the Movement is een door de VN erkende RCE en werkt aan inspireren van scholen, experimenteren met leervraagstukken over alle niveaus heen en verduurzamen van het onderwijscurriculum.  SPARK is een initiatief van vereniging Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld.

SPARK nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in een lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden.


Het begint met een vonk

Heleentje Swart: “Elk vuur begint met een spark, een vonk.” Elke les, elk project, elke actie die bijdraagt aan een duurzame wereld is voor ons een Spark. En ook kleine vonken waarderen we: elke bijdrage kan de bewustwording van het belang om anders naar onze wereld te kijken aanwakkeren. Alle Friese Sparks zijn verzameld in de Eregalerij. Die maakt zichtbaar welke inspirerende lessen, acties en projecten er allemaal spelen. Zo ontstaat een Fries netwerk van scholen, docenten en jongeren die samen positieve impact maken.

Contact


Waar sta je: doe de zelfscan

Duurzaam leren doen en denken is meer dan het doorlopen van een les of een project: het vraagt van ons om op een andere manier naar de wereld te leren kijken. SPARK biedt daarom ook een gratis Zelfscan, gebaseerd op een integrale schoolaanpak.

Naast wat we jongeren leren is het ook belangrijk om na te denken hoe we leren, waar we leren, van wie we leren en met wie.

Door het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering, onze deskundigheid als docenten én de relatie tussen de school/opleiding en de maatschappij (de schoolcultuur) op elkaar af te stemmen vergroot je de impact van wat we jongeren in dit geval willen helpen ontdekken: hoe kan jij met jouw talent van betekenis zijn in deze wereld?

SPARK nodigt alle basisscholen, voortgezet onderwijs scholen, alle MBO en HBO opleidingen en University Campus Fryslân uit om deze vraag op te pakken. Met de Zelfscan krijg je inzicht in de vraag waar jij en je onderwijsteam nu staat én wat je kan doen om duurzaamheid een stukje verder te verankeren in jullie onderwijs.


Ontwikkel een visie

Wat mag de wereld van het Friese onderwijs verwachten? Veertig mensen uit alle lagen van het onderwijs, mensen van bedrijven en overheden en jongeren zij bij elkaar gekomen om boven tafel te krijgen waar we over 10 jaar met het onderwijs in Friesland willen staan. Dit resulteerde in een praatplaat die inmiddels in veel personeelskamers is terug te vinden.


Inspiratie en handvatten uit de praktijk

Wat kun je als school of docent nu concreet met circulariteit? Welke initiatieven kunnen leiden tot de verankering van duurzaamheid in het onderwijs? Daarvoor is in de Week van de Circulaire Economie in 2022 een inspiratiedocument gelanceerd. Dit document geeft handvaten voor kleine projecten tot meer structurele aanpassingen, om direct mee aan de slag te gaan in de klas.


Leervraagkaarten

Download op de knoppen hiernaast de leervraagkaart en de leeraanbod kaart! Vul de kaarten in en mail dit naar info@sparkthemovement.nl