Recreatie & Toerisme

De toeristisch-recreatieve sector groeit sterk en heeft een forse voetafdruk. De positie van de sector, als afnemer van circulaire producten en als inspiratie- en informatiebron voor consumenten, is uniek. Voor de propositie van Friesland geldt bovendien dat de sector sterk zichtbaar en imagobepalend is.

Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden gaan we de verkennings- en ontdekkingstocht aan. Zodat we met en van elkaar kunnen leren en ontwikkelen naar een circulaire sector. Daarvoor is inzicht nodig over wat er nog in de weg staat (zoals belangen, wet- en regelgeving, gedachten, geld) en in de kansen om gezamenlijk, integraal, met ambitie en in vertrouwen naar oplossingen toe te werken.

In opdracht van de provincie Friesland werkt vanuit Circulair Friesland in nauwe samenwerking met TAF, Ynbusiness en Merk Fryslân de Circulaire Loods aan het actieplan Circulair Gastvrijheidssector. Door aanjagen, verbinden, informeren en inspireren wordt op drie verschillende niveaus; ‘bedrijven, bestemmingen en bezoekers/bewoners’ aan de hand van concrete doelen en acties toegewerkt naar een circulaire gastvrijheidssector.

contact

Heb je vragen of wil je meer weten over circulariteit in de gastvrijheidssector? Neem dan contact op met Akkeliene Postema.


CIRCULAIR GASTVRIJ

In het voorjaar zijn vijf inspiratievideo’s ontwikkeld. Deze inspiratie komt voort uit het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector; een vrolijke slagvaardige samenwerking van de Provincie Fryslân, Toerisme Alliantie Friesland en Circulair Friesland. Bekijk ze door op de buttons te klikken!


Circulaire economie in het Recreatie Expertteam

Ambitieuze ondernemers die bij de ontwikkeling van nieuwe plannen tegen complexe ondernemersvraagstukken aanlopen kunnen geholpen worden door een Recreatie Expertteam (RET) vanuit het programma Vitale Logiesaccommodaties. De vraagstukken kunnen bijvoorbeeld gaan over een nieuw marktconcept, financiële haalbaarheid, landschappelijke inpassing en circulariteit & duurzaamheid. Een multidisciplinair team van specialisten vormt met de ondernemer de denktank om in een aantal sessies te komen tot een concreet idee voor een toekomstbestendige ontwikkelrichting.

Om circulair ondernemen in het RET-traject concreet handen en voeten te geven kunnen ondernemers en de experts gebruik maken van een circulaire tool. De tool is ontwikkeld aan de hand van de zeven pijlers van de Circulaire Economie.

Aan de hand van inspirerend voorbeelden en praktische vragen krijg je inzicht waar je staat en waar je graag naar toe wilt met je bedrijf. Een beeldende illustratie prikkelt het denken hoe de ondernemer met zijn bedrijf meer impact kan maken.

Voor nog meer inspiratie over circulair ondernemen in de gastvrijheidssector kijk je op Circulaire Gastvrijheidsroute Fryslân. Daar vind je ook de link naar de e-learning waarmee je in korte tijd meer leert over de kansen voor circulair ondernemen in de recreatiesector.  


PROJECTEN EN TRAJECTEN

GREEN KEY BEGELEIDINGSTRAJECT:

Green Key/Blauwe Vlag zijn de duurzaamheid labels in de gastvrijheidssector, een mooi instrument om een kwaliteitsslag te maken. Zo’n 25 ondernemers zijn in inmiddels twee edities onder begeleiding van trainers aan de slag met het verduurzamen van hun bedrijf om het Green Key/Blauwe vlag keurmerk te halen. Liefst een link naar editie 2012-2022 zijn leuke filmpjes van.


KOPLOPER PROJECT:

Het Koploperproject is een begeleidingstraject waarin ondernemers kennismaken met duurzaam ondernemen en hiermee praktisch aan de slag gaan. Het Koploperproject is interessant voor zowel bedrijven en organisaties die graag een begin willen maken met duurzaam ondernemen als bedrijven die al vooroplopen, maar graag duurzame innovatie graag structureler willen oppakken.


CIRCO TRACK GASTVRIJHEIDSSECTOR:

Ben je op zoek naar een diepgaande training over circulair ontwerpen? Dan kun je terecht bij CIRCO Track voor een driedaagse training. Waarbij je als ondernemer aan de hand van een concrete case in het bedrijf aan de slag gaat met circulair ontwerpen en ondernemen. Tijdens de track verken je duurzame circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen


ANALYSES EN AMBITIES

GRONDSTOFFENANALYSE:

Voor de gastvrijheidssector is een grondstofromenanalyse uitgevoerd. Dit onderzoek is een eerste (globale) aanzet om meer inzicht te krijgen in het grondstofverbruik van de gastvrijheidssector in Fryslân. Denk aan instromen als gas, water en elektriciteit en uitstromen als afval voor vijf verschillende deelsectoren: jachthavens, hotels, bungalowparken, campings en restaurants. Hiermee wordt een eerste beeld gecreëerd over de mate van duurzaamheid en circulariteit in de gastvrijheidssector in de provincie op dit moment. Op basis van de vindingen kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden om de sector meer circulair te maken.    

Het onderzoek is uitgevoerd door SAMEEN (www.sameen.nl) in opdracht van de Provincie Fryslân.

DUURZAME AMBITIE WADDEN

De Wadden: een uniek en dynamisch gebied. Een gebied waar we trots op mogen zijn en dat het verdient om zorgzaam behandeld te worden. Dat doen we niet alleen. Samen werken wij aan de juiste balans en laten we zien aan toekomstige bezoekers hoe uniek het waddengebied is. In deze veranderende wereld worden we steeds alerter en bewuster. Bezoekers, maar ook wij zelf. Hier vind je verschillende mogelijkheden voor iedereen die betrokken is bij het waddengebied. Toeristische ondernemers, natuur- en cultuurorganisaties, onderwijsinstellingen of beleidsmakers. Samen zorgen we ervoor dat de Wadden nog vele jaren uniek en dynamisch mag blijven. 

Ruim 100 ondernemers steunen onze duurzame ambitie. Sluit jij je ook aan? 

E-Learning

Deze training is samengesteld in samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme en Vereniging Circulair Friesland.

De wereld verandert in snel tempo en dat heeft grote impact op de vrijetijdseconomie. Er zijn uitdagingen op het gebied van klimaat, grondstoffentekort, energietransitie en snel veranderende consumentbehoeften. De aandacht voor bewust reizen neemt toe. Gasten hechten in toenemende mate waarde aan betekenisvol, puur, lokaal en duurzaamheid. Jij wilt als ondernemer het liefst jouw gasten een topervaring bieden. Circulaire producten en diensten bieden interessante aanknopingspunten om onderscheidend te zijn en tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van jouw (toekomstige) gasten.

Het is niet alleen interessant ook de noodzaak bij ondernemers is groot om te blijven ontwikkelen en vernieuwen, er moeten oplossingen komen. Er zal meer op bedrijven afkomen met betrekking tot omgaan met water, energie en materiaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de norm. Bedrijven die hier nu al op voorsorteren zijn meer toekomstbestendig. Om de transitie naar een duurzame wereld en circulaire economie te versnellen is praktische toepasbare kennis nodig.

Deze e-learning helpt jou als vrijetijdsondernemer om meer wegwijs te worden in het circulair ondernemen. Het biedt informatie, inzichten, voorbeelden en tips om vandaag al in de praktijk toe te passen.


Gastvrijheidssector

Hanneke Schmeink neemt voor nu afscheid van Circulair Friesland: het is een komma, geen punt

Hanneke Schmeink zette zich de afgelopen jaren met ontzettend veel motivatie, enthousiasme en kennis in voor de circulaire gastvrijheidssector in Fryslân. Als ‘Circulaire Loods’ slaagde Hanneke erin om in een vrolijke slagvaardige samenwerking met de Toerisme Alliantie Friesland, provincie Fryslân en Merk Fryslân de circulaire knop samen met ondernemers om…

Friesland hard op weg als meest circulaire regio van Europa

De gastvrijheidssector in Friesland bundelt de krachten en deelt kennis en ervaring om een duurzame vakantiebestemming te zijn. Vandaag was het Gastvrije Circulaire Congrestival in Leeuwarden met zo’n honderd betrokken partijen uit de provincie. Tijdens de middag werd mooi duidelijk hoe betrokken en actief de sector is; toeristische ondernemers, brancheorganisaties,…

Circulair bouwen voor de gastvrijheidssector

Meer dan 40 architecten, bouwers, groene- en gastvrijheidsondernemers kwamen 21 februari bijeen om samen circulair bouwen in de gastvrijheidssector naar een hoger level te tillen en de verbinding te leggen tussen de betrokken sectoren in Friesland. De middag werd afgetrapt door zes pitches van inspirators die actief zijn op het…