Circulaire Bedrijventerreinen

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen van grondstoffen, reststromen, energie en water? En hoe zorg je dat het bedrijventerrein bijdraagt aan een biodiverse omgeving die zich aanpast aan de klimaatverandering, waar het prettig werken is? In Friesland ontdekken we dat met elkaar.

ROUTEKAARTEN

Het doel van het project is om per deelnemend bedrijventerrein een routekaart op te stellen die hen gaat helpen in de transitie naar een Circulair Bedrijventerrein. In totaal doen er vijf bedrijventerreinen mee aan dit project. Naast een routekaart voor deze bedrijventerreinen wordt er door onderzoeksbureaus Stec en New Economy ook een algemene routekaart ontworpen voor Friese bedrijventerreinen, zodat heel door heel de provincie circulaire stappen gemaakt kunnen worden op bedrijventerreinen.

Die routekaarten gaan bedrijventerreinen helpen om op korte-, middellange-, en lange termijn concrete stappen te zetten richting een circulair, toekomstbestendig bedrijventerrein. Aan de basis van deze routekaart ligt een analyse vanuit de 7 pijlers van Metabolic en Circulair Friesland. Door de 7 Pijlers te gebruiken worden alle aspecten op een bedrijventerreinen meegenomen. Dit levert veel kansen op voor verduurzaming en circulariteit op de bedrijventerreinen. De verwachte oplevering van de definitieve routekaarten is begin 2023.

De deelnemende circulaire bedrijventerreinen zijn:

  • De Haven (Smallingerland),
  • De Zwette (Leeuwarden),
  • De Hemmen (Sneek),
  • Haskerveen (Heerenveen)
  • Ecopark de Wierde (Omrin, Heerenveen)

Fases van het project Circulaire Bedrijventerreinen

Het project verloopt in een aantal fases. In de eerste fase wordt de analyse van de verschillende bedrijventerreinen gedeeld en verder verfijnd op accenten en aandachtspunten. In de tweede fase worden de routekaarten per bedrijventerrein uitgewerkt en een oplijsting gemaakt van bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen die kunnen helpen bij de vraagstukken rondom de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Op dit moment worden de workshops aan de verschillende bedrijventerreinen gegeven en dat betekent dat het project in het einde van fase 1 zit. 

Het project Circulaire Bedrijventerreinen eindigt met een Circulair Café, zoals in onderstaande afbeelding staat aangegeven. 

Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Startbijeenkomst Circulaire Bedrijventerreinen

Op dinsdagmiddag 5 juli vond de regionale startbijeenkomst plaats in it Swettehus voor het project Circulaire Bedrijventerreinen. Initiatiefnemers van het project zijn gemeente Smallingerland, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Heerenveen, Omrin en provincie Fryslân. Onder begeleiding van Circulair Friesland worden er op deze manier stappen gezet richting circulaire, toekomstbestendige bedrijventerreinen.

PLANNING BIJEENKOMSTEN CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN

5 oktober 2022: Workshop Circulaire bedrijventerreinen de Hemmen (Sneek), Ecopark de Wierde (Heerenveen) en Haskerveen (Heerenveen)

13 december 2022 Workshop Circulaire bedrijventerreinen De Haven (Smallingerland) en De Zwette (Leeuwarden)

Januari 2023 Verdiepende gesprekken met stakeholders en experts

Februari 2023 Concept routekaart opstellen

13 maart 2023 Workshop 2 Circulaire bedrijventerreinen Haskerveen (Heerenveen) en Ecopark de Wierda (Heerenveen)

14 maart 2023 Workshop 2 Circulaire bedrijventerreinen de Hemmen (Sneek) en de Haven (Smallingerland).

Zomer 2023 Oplevering routekaarten

NIEUWSBRIEF

Wil je de nieuwsbrief van Circulaire Bedrijventerreinen ontvangen? Schrijf je dan in via de button.

CONTACT

Heb je vragen of wil je meer weten over het project Circulaire Bedrijventerreinen? Neem dan contact op met Jantie van der Laan of Marije de Boer.