Circulaire Bedrijventerreinen

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen van grondstoffen, reststromen, energie en water? En hoe zorg je dat het bedrijventerrein bijdraagt aan een biodiverse omgeving die zich aanpast aan de klimaatverandering, waar het prettig werken is? In Friesland ontdekken we dat met elkaar.


PROJECT CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN

In 2021 is vanuit Circulair Friesland gestart met het project Circulaire Bedrijventerreinen. Het doel van het project is om per deelnemend bedrijventerrein een routekaart op te stellen die hen gaat helpen in de transitie naar een Circulair Bedrijventerrein. In totaal doen er vijf bedrijventerreinen mee aan dit project. Naast een specifieke routekaart voor deze bedrijventerreinen wordt er ook een algemene routekaart ontworpen, welke toegepast kan worden op het gemiddelde, Friese bedrijventerrein. Op deze manier kunnen er door heel de provincie circulaire stappen gemaakt worden op bedrijventerreinen. Onderzoekbureau’s Stec Groep en New Economy zijn aangesteld om de routekaarten te ontwerpen.

Deelnemende bedrijventerreinen zijn:

  • De Haven in Drachten (gemeente Smallingerland)
  • De Zwette in Leeuwarden (gemeente Leeuwarden)
  • De Hemmen in Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
  • Haskerveen in Heerenveen (gemeente Heerenveen)
  • Ecopark de Wierde in Heereveen (Omrin)

EVENT ‘CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN IN FRYSLÂN

Maar liefst 160 geïnteresseerden kwamen gisteren samen bij de Fabriek in Leeuwarden tijdens het event Circulaire Bedrijventerreinen in Fryslân + De Friese Energiedag #6.

De focus van het ochtenddeel van het evenement lag op het VCF-project Circulaire Bedrijventerreinen. Dit project is in anderhalf jaar tijd samen met VCF-leden provincie Fryslân, vier gemeenten en Omrin uitgevoerd. Er liggen nu vijf routekaarten voor de vijf deelnemende bedrijventerreinen en één ALgemene Routekaart die de start vormen voor circulaire bedrijventerreinen in Friesland. De ochtend stond in het teken van het project en deze routekaarten.


DE ALGEMENE ROUTEKAART

Op 19 oktober 2023 zijn de routekaarten per deelnemend bedrijventerrein gepresenteerd. Ook is de Algemene Routekaart Circulaire Bedrijventerreinen gepresenteerd. Deze routekaart is bedoeld voor het Friese Bedrijventerrein. Je ziet de routekaart op de afbeelding rechts. Klik op de afbeelding om de routekaart te vergroten.

Klik op onderstaande button voor het handboek voor de Algemene Routekaart. Dit is hét stappenplan voor ondernemers, gemeentenen parkmanagement.


Wat is een circulair bedrijventerrein?

Het doel van het project Circulaire Bedrijventerreinen is om van de huidige staat van het deelnemende bedrijventerrein naar een meer circulair en toekomstbestendig bedrijventerrein te bewegen. Maar wat betekent dat, een circulair bedrijventerrein?

Om invulling te geven aan het begrip circulariteit hanteert Circulair Friesland het model van de 7 pijlers van Metabolic en Circulair Friesland. De 7 pijlers, staan voor een integrale aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat. Naast het zuinig omgaan met grondstoffen, zetten we ook in op duurzame energie, waterkwaliteit en kwantiteit. Ook biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit en gezondheid komen aan de orde.

Deze zeven pijlers kunnen ook worden toegepast op een bedrijventerrein. Elk bedrijventerrein is uniek en heeft haar eigen kansen en uitdagingen. Door vanuit de 7 pijlers naar het bedrijventerrein te kijken, wordt helder hoe kan worden toegewerkt naar een circulair bedrijventerrein. De hieronder uitgewerkte pijlers vormen de leidraad in de catalogus. Een circulair initiatief of project kan veel resultaten opleveren, waardoor ook meerdere pijlers van toepassing kunnen zijn.


Proces

In de zomer van 2022 is het project begonnen met een startbijeenkomst in het Swettehûs. De vervolgstap was het uitvoeren van een globale nulmeting per bedrijventerrein door Stec Groep en New Economy. Deze nulmeting, gebaseerd op de 7 pijlers van circulariteit, gaf een eerste beeld van de huidige status op het bedrijventerrein. Om een goed beeld te krijgen van wat er daadwerkelijk speelt is het belangrijk om met de verschillende stakeholders te praten. Daarom werd in het najaar van 2022 een eerste workshop georganiseerd met o.a. de betrokken gemeente, parkmanagement, ondernemersvereniging en ondernemers. De focus lag op het identificeren van huidige speerpunten en problematiek.

Op basis van deze uitkomsten werd een eerste lijst van mogelijke interventies gemaakt door de onderzoeksbureau’s. Deze informatie werd aangevuld met een aantal interviews met experts en ervaringsdeskundigen. Alles bij elkaar vormde de basis voor de tweede workshop. Tijdens deze workshop werden deelnemers gevraagd een keuze te maken uit de lijst met zo’n 80 interventies opgesteld door Stec en New Economy, en deze vervolgens te plaatsen op een lege routekaart.

De volgende stap was het uitwerken van deze resultaten en komen tot een concept-versie van de routekaart die tijdens de derde en tevens laatste workshop is besproken. Hier werden de laatste details aangevuld en kwamen thema’s als organisatie en uitvoering ter sprake.

Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

CONTACT

Heb je vragen of wil je meer weten over het project Circulaire Bedrijventerreinen? Neem dan contact op met Jantie van der Laan of Marije de Boer.