Terug naar overzicht

Circulaire bedrijventerreinen

Samen met vier gemeenten, de provincie Fryslân en Omrin gaan we aan de slag om voor vijf Friese bedrijventerreinen een circulaire ambitie te bepalen en waar mogelijk ook de eerste stappen daarin te maken; de vijf bedrijventerreinen dienen als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Friesland. Dit zijn Haskerveen in Heerenveen, de Swette in Leeuwarden, de Hemmen in Sneek, Ecopark de Wierde en de Haven in Smallingerland.

Uiteindelijk hopen we dat er tientallen bedrijventerreinen per jaar stappen gaan maken om meer circulair te worden.

Begin 2022 staat het project nog open voor andere gemeenten en bedrijventerreinen om aan te sluiten.

Voor de bedrijventerreinen die in dit project mee doen wordt de huidige circulaire situatie o.b.v. de zeven kenmerken van de circulaire economie in beeld gebracht. Daarnaast zullen reststromen in beeld worden gebracht en inventariseren we de kansrijke (investerings)projecten. Vervolgens wordt er een maatwerk stappenplan uitgewerkt om circulairder te worden.

Als eindresultaat levert het project ook een algemene Routekaart Circulaire Bedrijventerreinen Fryslân, met benodigde stappen, maatregelen, projecten en financieringsstrategie die nodig is om circulair te worden. Deze routekaart komt na afloop van het project beschikbaar voor alle Friese bedrijventerreinen die circulair willen worden.

Het project is combinatie van data analyse, bijeenkomsten en workshops per bedrijventerrein en plenaire bijeenkomsten open voor alle leden en stakeholders.

Samen met gemeenten, provincie, bedrijven en bedrijventerreinorganisaties en andere stakeholders zetten we zo de eerste gestructureerde stappen op weg naar 100% circulaire bedrijventerreinen.

Terug naar overzicht