Terug naar overzicht

Circulaire bedrijventerreinen

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen van grondstoffen, reststromen, energie en water? En hoe zorg je dat het bedrijventerrein bijdraagt aan een biodiverse omgeving die zich aanpast aan de klimaatverandering, waar het prettig werken is? In Friesland ontdekken we dat met elkaar.

ROUTEKAARTEN

Het doel van het project is om per deelnemend bedrijventerrein een routekaart op te stellen die hen gaat helpen in de transitie naar een Circulair Bedrijventerrein. In totaal doen er vijf bedrijventerreinen mee aan dit project. Naast een routekaart voor deze bedrijventerreinen wordt er door onderzoeksbureaus Stec en New Economy ook een algemene routekaart ontworpen voor Friese bedrijventerreinen, zodat heel door heel de provincie circulaire stappen gemaakt kunnen worden op bedrijventerreinen.

Die routekaarten gaan bedrijventerreinen helpen om op korte-, middellange-, en lange termijn concrete stappen te zetten richting een circulair, toekomstbestendig bedrijventerrein. Aan de basis van deze routekaart ligt een analyse vanuit de 7 pijlers van Metabolic en Circulair Friesland. Door de 7 Pijlers te gebruiken worden alle aspecten op een bedrijventerreinen meegenomen. Dit levert veel kansen op voor verduurzaming en circulariteit op de bedrijventerreinen. De verwachte oplevering van de definitieve routekaarten is begin 2023.

De deelnemende circulaire bedrijventerreinen zijn:

  • De Haven (Smallingerland),
  • De Zwette (Leeuwarden),
  • De Hemmen (Sneek),
  • Haskerveen (Heerenveen)
  • Ecopark de Wierde (Omrin, Heerenveen)

Fases van het project Circulaire Bedrijventerreinen

Het project verloopt in een aantal fases. In de eerste fase wordt de analyse van de verschillende bedrijventerreinen gedeeld en verder verfijnd op accenten en aandachtspunten. In de tweede fase worden de routekaarten per bedrijventerrein uitgewerkt en een oplijsting gemaakt van bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen die kunnen helpen bij de vraagstukken rondom de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Op dit moment worden de workshops aan de verschillende bedrijventerreinen gegeven en dat betekent dat het project in het einde van fase 1 zit. 

Het project Circulaire Bedrijventerreinen eindigt met een Circulair Café, zoals in onderstaande afbeelding staat aangegeven. 

Startbijeenkomst Circulaire Bedrijventerreinen

Op dinsdagmiddag 5 juli vond de regionale startbijeenkomst plaats in it Swettehus voor het project Circulaire Bedrijventerreinen. Initiatiefnemers van het project zijn gemeente Smallingerland, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Heerenveen, Omrin en provincie Fryslân. Onder begeleiding van Circulair Friesland worden er op deze manier stappen gezet richting circulaire, toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Workshops

De volgende stap is het organiseren van workshops per bedrijventerrein. Centraal in de workshops staan de eerste analyses en de 7 pijlers van Metabolic. Tijdens de workshops wordt er geïnventariseerd wat er al op het terrein gebeurt, wordt er dieper ingegaan in de opgaven en kansen die Stec en New Economy zien voor het bedrijventerrein, wordt er inspiratie geboden met praktische voorbeelden en worden de belangrijkste inhoudelijke thema’s en accenten voor het vervolg gekozen. Het is voor Stec en New Economy belangrijk om te weten waar gemeenten en ondernemers gezamenlijk behoefte aan hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over grondstoffen- en materiaalstromen (en mogelijkheden tot hoogwaardig hergebruik hiervan), maar ook over het vergroten van de maatschappelijke waarde van het bedrijventerrein, werken aan een gezonde werkomgeving of vergroten van de biodiversiteit.

De eerste drie workshops zijn al gegeven, op de Hemmen in Sneek, Ecopark de Wierde (Omrin) in Heerenveen en Haskerveen in Heerenveen. De twee workshops voor de bedrijventerreinen de Zwette in Leeuwarden en de Haven in Smallingerland staan voor de komende maand op de agenda. 

PLANNING BIJEENKOMSTEN CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN

5 oktober 2022: Workshop Circulaire bedrijventerreinen de Hemmen (Sneek), Ecopark de Wierde (Heerenveen) en Haskerveen (Heerenveen)

n.t.b. 2022 Workshop Circulaire bedrijventerreinen De Haven (Smallingerland) en De Zwette (Leeuwarden)

n.t.b. 2022 Verdiepende gesprekken met stakeholders en experts

n.t.b. 2023 Vervolgfase (wordt nader uitgewerkt)

Maart 2023 Oplevering routekaarten 5 bedrijventerreinen

April 2023 Oplevering algemene routekaart circulair bedrijventerrein

MEER INFORMATIE?

Vragen? Of wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Jantie van der Laan (jantie.vanderlaan@circulairfriesland.frl) of Marije de Boer (marije.deboer@circulairfriesland.frl).

Wil je de nieuwsbrief van Circulaire Bedrijventerreinen ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaande knop in!

Terug naar overzicht