Ambitietafel Wet- en regelgeving

In 2023 is Circulair Friesland de Ambitietafel Wet- en Regelgeving gestart. Samen met partners provincie Fryslân en SNN zetten we in op wijziging van beleid en regelgeving als versneller van de transitie naar een circulaire economie onder voorzitterschap van ons bestuurslid Joyce Walstra. Dat doen we op twee manieren. We bieden onze leden en de regio inzicht in bestaand en nieuw circulair beleid voor Friese organisaties die circulair willen handelen. Aan de andere kant gebruiken we ons netwerk en positie om concrete wijzigingsvoorstellen te presenteren aan ‘Den Haag en Brussel’, de zogenaamde Krachtlijsten . Zo laten we circulair beleid werken voor de regio en onze leden.

De ervaringen van onze leden maakt dat we een unieke kennispositie hebben. We leveren input op Nederlands en Europees beleid vanuit de praktijk en vanuit de kansen die leden zien om wet- en regelgeving te maken die de circulaire economie dichter brengt.


Position Papers

Circulair Friesland diende meerdere Position Papers in. Meer weten over onze standpunten? Klik dan op de onderstaande button.


Evenementen en werkbezoeken

VCF-leden BGDD en Hydraloop schetsen in 2022 op Europees podium circulaire uitdagingen en kansen in een internationale context. Daarnaast bezocht staatssecretaris Vivianne Heijnen in 2023 onze circulaire regio en ontving zij een lijst van 30 circulaire uitdagingen. Meer weten over deze twee interessante gebeurtenissen? Klik dan op onderstaande button.


Circulaire wet- en regelgeving

We hebben een aantal aankomende veranderingen voor je op een rij gezet: de SUP, CSRD en de UPV. Wil je meer weten over veranderingen in wet- en regelgeving die eraan komen? Klik dan op de blauwe button!