Wet- en regelgeving

Volgens het onderzoek van het Versnellingshuis onder ondernemers, is de wet- en regelgeving zowel de grootste belemmering als de meest gewenste interventie. Bedrijven hebben hierbij een breder beeld dan de strikte definitie: ook beleid, fiscaliteit, en soms ook normen en standaarden vallen hier onder. Oftewel, het hele stelsel van regels dat in hun markt vormt. Ook onze leden merken dit op.

De huidige regelgeving is in het algemeen geschreven in en voor een lineaire economie. Dit kan onbedoeld de transitie naar een circulaire economie hinderen. Anderzijds kan stimulerende wet- en regelgeving circulair ondernemen stimuleren, bijvoorbeeld door het creëren van een gelijk speelveld.

Als Circulair Friesland informeren, inspireren en praten we, samen met leden, met de regionale, landelijke en Europese politiek. Over gesignaleerde wet- en regelgeving die in de praktijk als belemmerend worden ervaren. En kansen die zich voordoen om de transitie van een circulaire economie te versnellen. Lees hieronder enkele voorbeelden waarover we hen bij elkaar hebben gebracht.

Fryslân Dei

VCF-leden BGDD en Hydraloop schetsen op Europees podium circulaire uitdagingen en kansen in een internationale context. In oktober 2022 vond in Brussel tijdens de European week of Cities and Regions de vierde Fryslândei plaats, georganiseerd door de provincie Fryslan. In deze editie stond het toewerken naar een Circulaire economie centraal.

CIRCULAIR VOORSTEL VOOR INFORMATEUR EN BEOOGDE COALITIE WETTERSKIP FRYSLÂN

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een stevige regierol op belangrijke circulaire thema’s. In mei 2023 schreven Circulair Friesland twee circulaire voorstellen. Je leest ze via de twee groene knoppen.

BRIEF AAN PROVINCIALE STATEN: CIRCULAIRE ACTIELIJNEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027

Provincie Fryslân heeft een stevige regierol op belangrijke circulaire thema’s. Dit vraagt van Provinciale Staten om ambitieus en samenhangend circulair beleid voor de periode 2023-2027, een periode die cruciaal is voor het realiseren van de doelen in 2025 en in 2030. In het belang van de huidige en volgende generaties Friezen heeft de vereniging concrete voorstellen aangedragen voor de politieke agenda.

STAATSSECRETARIS OMRINGD DOOR FRIESE DAADKRACHT

Op uitnodiging van gedeputeerde Friso Douwstra reisde staatssecretaris Vivianne Heijen vandaag af naar Drachten. Zij keerde huiswaarts met een lijst van 30 circulaire uitdagingen. Deze lijst bevat uitdagingen die een groep leden van de Vereniging Circulair Friesland (VCF) ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden dagelijks tegenkomen in hun ontwikkeling naar circulariteit.

ELF DUURZAME PUNTEN OP ‘KRACHTLIJST’ VOOR OPENBAAR VERVOER CONCESSIE FRYSLÂN

Vereniging Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân hebben het ontwerp PvE Concessie OV Fryslân voorzien van reactie. Maar liefst elf duurzame en circulaire punten staan op de ‘Krachtlijst’ voor het Openbaar Vervoer Concessie Fryslân.