Samenwerkingen en partnerschappen

Om zoveel mogelijk impact te maken en gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk, zoekt VCF de verbinding met andere netwerken en organisaties. In de afgelopen periode is VCF diverse nieuwe samenwerkingen en partnerschappen aangegaan. Zo versnellen we met anderen de circulaire beweging en realiseren we een grotere zichtbaarheid voor initiatieven.

Noord-Nederland verdient Circulair

Vereniging Circulair Friesland is partner van het project Noord-Nederland verdient Circulair. Noord-Nederland verdient Circulair is een programma waarin ondernemers in de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden gestimuleerd om (meer) circulair te ondernemen. Dit doen we door bestaande barrières weg te nemen, en nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen. Zo vormen we clusters. In Noord-Nederland zijn we koploper en willen we dat ook blijven.


Merk Fryslân

In september 2022 tekenden Merk Fryslan en Circulair Fryslan een Partnerschapsovereenkomst. Evert Jan van Nijen: “Onze collega Hanneke Schmeink, Marjan Soepboer van Toerisme Alliantie Friesland en Karina Pool, kwartiermaker Duurzaam Toerisme bij Merk Fryslân, werken al langer samen. Zij bewegen zowel ondernemer als toerist naar duurzame mogelijkheden voor vervoer, verblijf en vermaak. Juist de gastvrijheidssector in Fryslân is voor bezoekers uit Nederland en Europa dé etalage om de circulaire oplossingen in onze regio te ervaren en mee te nemen naar huis. Martin en ik voelen de behoefte om de samenwerking formeel te bekrachtigen en verder te intensiveren.”


Friese Energie Alliantie

De Friese Energie Alliantie, FEA, bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder vereniging Circulair Friesland, die actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Zij hebben hun visie geformuleerd en zien de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen als een kans voor Fryslan. Op donderdag 23 februari 2023 werd de samenwerking op het gebied van de Friese energietransitie bezegeld tussen de Friese Energie Alliantie, de 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Liander. Binnen de Friese Energietafel delen zij kennis en werken zij nauw samen om de verschillende energieopgaven in Fryslân te realiseren.


SC Cambuur

In december 2021 is SC Cambuur officieel lid van Vereniging Circulair Friesland geworden en gaat de Leeuwarder volksclub voor twee seizoenen een partnerschap met de vereniging aan. Circulair Friesland maakt met SC Cambuur de circulaire economie concreet. De CIRCO-methode wordt ingezet voor een circulaire bedrijfsvoering. Daarmee is SC Cambuur de eerste eredivisieclub van Nederland die met deze methode haar duurzame ambities concreet maakt. Circulair Friesland gaat ook de CIRCO-tracks aanbieden aan leden van de businessclub.


Stichting Samen Circulair

In november 2022 is een partnerschap ondertekend met Stichting Samen Circulair, meen initiatief dat voortkomt uit partijen die zich nauw verbonden voelen met SC Heerenveen. Evert Jan van Nijen: ‘Wij juichen collectieve initiatieven in de provincie om de circulaire beweging te versnellen van harte toe. Zo ook die van Stichting Samen Circulair. De verbinding tussen de mensen en de voetbalclub SC Heerenveen is sterk. Met de inzet van de mensen achter deze stichting wordt er een mooie brug gebouwd


Cirkelstad

Rutger Buch, secretaris van Cirkelstad, is blij met de nieuwe vriendschap met Vereniging Circulair Friesland. “Cirkelstad is een coöperatie en iedereen die ons doel, steden zonder afval en zonder uitval, ondersteunt is meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten. Uiteindelijk hebben we allemaal wat aan elkaar.”