Samenwerkingen en partnerschappen

Om zoveel mogelijk impact te maken en gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk, zoekt VCF de verbinding met andere netwerken en organisaties. In de afgelopen periode is VCF diverse nieuwe samenwerkingen en partnerschappen aangegaan. Zo versnellen we met anderen de circulaire beweging en realiseren we een grotere zichtbaarheid voor initiatieven.

Biosintrum

Vereniging Circulair Friesland en het Biosintrum ondertekenden in november 2023 de partnerovereenkomst om de samenwerking tussen de partijen te bekrachtigen en te intensiveren.

Het Biosintrum staat op het inspirerende ecologische werklandschap: het Ecomunitypark. Het Biosintrum is een kennis- en congrescentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. Daarmee is het één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa en is een ontmoetingsplek van onderwijs, ondernemers en overheid, die samen pionieren voor een duurzame toekomst.

Het Biosintrum staat hiermee in het midden van de ontwikkeling van vezelgewassen voor de landbouwsector. Circulair Friesland heeft een uitgebreid netwerk in zowel de regio als op landelijke schaal van partijen die belang tonen in de opschaling van deze activiteiten. Samen staan we sterk in het inspireren en circulair maken van de landbouw- en bouwsector in Fryslân.


Noord-Nederland verdient Circulair

Vereniging Circulair Friesland is partner van het project Noord-Nederland verdient Circulair. Noord-Nederland verdient Circulair is een programma waarin ondernemers in de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden gestimuleerd om (meer) circulair te ondernemen. Dit doen we door bestaande barrières weg te nemen, en nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen. Zo vormen we clusters. In Noord-Nederland zijn we koploper en willen we dat ook blijven.


Merk Fryslân

In september 2022 tekenden Merk Fryslan en Circulair Fryslan een Partnerschapsovereenkomst. Evert Jan van Nijen: “Onze collega Hanneke Schmeink, Marjan Soepboer van Toerisme Alliantie Friesland en Karina Pool, kwartiermaker Duurzaam Toerisme bij Merk Fryslân, werken al langer samen. Zij bewegen zowel ondernemer als toerist naar duurzame mogelijkheden voor vervoer, verblijf en vermaak. Juist de gastvrijheidssector in Fryslân is voor bezoekers uit Nederland en Europa dé etalage om de circulaire oplossingen in onze regio te ervaren en mee te nemen naar huis. Martin en ik voelen de behoefte om de samenwerking formeel te bekrachtigen en verder te intensiveren.”


Innovatiepact Fryslân

Vereniging Circulair Friesland werkt nauwgezet samen met Innovatiepact Fryslân (IPF) op weg naar een circulaire economie. IPF is de ‘Economic Board’ van Fryslân. Hier werken ondernemers, onderwijs en overheden samen vanuit één economische samenwerkingsagenda aan de brede welvaart met als ambitie om Europese koploper te worden in de circulaire economie: een schoon, gezond en gelukkig Fryslân.

We gaan niet voor meer, maar voor beter. We vertalen globale maatschappelijke opgaven naar lokale Friese oplossingen door ondernemerschap en kennis. We zetten in op impactvolle innovaties als antwoord op de urgenties van de toekomst. Daarbij focussen we ons op 6 economische speerpunten waar Fryslân zich in onderscheid en het verdienvermogen van morgen wordt vormgegeven. 

De circulaire missie, zoals verwoord in de economische samenwerkingsagenda van Fryslân, luidt: ‘In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Europa. Transformatie naar een bloeiende samenleving waar iedereen er toe doet en mee kan doen, met zelfherstellend en opnieuw te gebruiken natuurlijk kapitaal van onze aarde.’ Fryslân is ambitieus op weg naar dit doel. Dit betekent: niet praten, maar vooral dóen. Aan deze ambitie werken we ieder voor zich én samen. Omdat dat sterker is. 

Innovatiepact Fryslân is een ecosysteem van ondernemers, onderwijs en overheden in Fryslân. Vanuit hier zijn diverse programma’s en organisaties gepositioneerd. Op de circulaire ambitie werkt Circulair Friesland nauw samen met de Uitkijkers, Toerisme Alliantie Friesland, Vitale logies en Ynbusiness


De Friese Energie Alliantie

De Friese Energie Alliantie, FEA, bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder vereniging Circulair Friesland, die actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Zij hebben hun visie geformuleerd en zien de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen als een kans voor Fryslan. Op donderdag 23 februari 2023 werd de samenwerking op het gebied van de Friese energietransitie bezegeld tussen de Friese Energie Alliantie, de 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Liander. Binnen de Friese Energietafel delen zij kennis en werken zij nauw samen om de verschillende energieopgaven in Fryslân te realiseren.


SC Cambuur

In december 2021 is SC Cambuur officieel lid van Vereniging Circulair Friesland geworden en gaat de Leeuwarder volksclub voor twee seizoenen een partnerschap met de vereniging aan. Circulair Friesland maakt met SC Cambuur de circulaire economie concreet. De CIRCO-methode wordt ingezet voor een circulaire bedrijfsvoering. Daarmee is SC Cambuur de eerste eredivisieclub van Nederland die met deze methode haar duurzame ambities concreet maakt. Circulair Friesland gaat ook de CIRCO-tracks aanbieden aan leden van de businessclub.


Stichting Samen Circulair

In november 2022 is een partnerschap ondertekend met Stichting Samen Circulair, meen initiatief dat voortkomt uit partijen die zich nauw verbonden voelen met SC Heerenveen. Evert Jan van Nijen: ‘Wij juichen collectieve initiatieven in de provincie om de circulaire beweging te versnellen van harte toe. Zo ook die van Stichting Samen Circulair. De verbinding tussen de mensen en de voetbalclub SC Heerenveen is sterk. Met de inzet van de mensen achter deze stichting wordt er een mooie brug gebouwd


WTC Leeuwarden

Vereniging Circulair Friesland en WTC Leeuwarden slaan de handen ineen. Evert Jan van Nijen (directeur Circulair Friesland) heeft daartoe in april 2021 het lidmaatschap van WTC Leeuwarden ondertekend. Evert-Jan Schouwstra (directeur WTC Leeuwarden) zette op zijn beurt zijn handtekening onder het lidmaatschap van Circulair Friesland. Van Nijen en Schouwstra geven hiermee een impuls aan de circulaire en internationale ambities van de organisaties in beide netwerken.  


Cirkelstad

Rutger Buch, secretaris van Cirkelstad, is blij met de nieuwe vriendschap met Vereniging Circulair Friesland. “Cirkelstad is een coöperatie en iedereen die ons doel, steden zonder afval en zonder uitval, ondersteunt is meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten. Uiteindelijk hebben we allemaal wat aan elkaar.”