Ambitietafel Sluiten Nutriënten Kringlopen (Bodem)

Aanleiding

In 2050 wil en moet Nederland voor haar grondstoffen volledig circulair zijn. Dit omdat grondstoffen schaarser worden en de productie ervan schadelijke effecten met zich meebrengen. Denk daarbij aan klimaatverandering door de CO2 uitstoot voor productie en logistiek. Tegelijkertijd zien we in het landbouwvoedselsysteem nog een groot lek: (micro)nutriënten keren niet of nauwelijks terug naar het voedselsysteem! Op dit moment wordt het ontstane tekort aan nutriënten in de grond aangevuld met kunstmest en dierlijke mest.

Daarmee wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de lokaal beschikbare grondstoffen. Twee voorbeelden voor deze noodzaak zijn de micronutriënten zink en selenium. Zink is
over 20 jaar niet meer te winnen uit de mijnen en vraagt om een andere bron. Selenium hoort in ons voedselsysteem thuis en wordt niet meegegeven met kunstmest.

Programma Sluiten Nutriëntenkringlopen

Het programma is ontstaan aan de Ambitietafel Sluiten Nutriëntenkringlopen. Het gezelschap aan deze tafel bestaat uit Wetterskip, Agricycling, Mulder Agro, Kollectievenberied, BoerenNatuur, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest Fryslân, Provincie Fryslân, Wetsus, CEW, Van Hall Larenstein, Bioclear Earth, NHL Stenden Hogeschool, Innovatiepact Friesland & Vereniging Circulair Friesland.

Zij hebben gezamenlijk het thema verkend en dit naar een programma-opdracht vertaald. Mede vanuit de drijfveer van agrariërs om een toekomstbestendige positie in het voedselsysteem te verwerven, wordt er door een groep Friese koplopers reeds gewerkt aan het sluiten van deze kringlopen:

Bermmaaisel en GFT en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Die kringloop ambities loopt tegen een aantal knelpunten aan die opgepakt dienen te worden. En om de kringloop volledig te sluiten moet uiteindelijk ook onze poep en plas (humane excreta) weer terug naar de grond. Op dat terrein zijn de eerste stappen gezet, maar ook daar loopt men tegen drempels aan. Met het programma ‘Sluiten Nutriëntenkringlopen’ worden de gezamenlijke knelpunten geadresseerd om de kringloop van humane excreta sneller tot ontwikkeling en realiteit te brengen.

Bekijk in de onderstaande platen wat het programma Nutriëntenkringloop verder inhoudt!

Friesland neemt het voortouw

In de Friese regio pakken we met elkaar de handschoen op en nemen het voortouw om
nutriëntenkringlopen te sluiten. Dan doen wij door als beoogd Europese proeftuin de transitie te versnellen in de vorm van pilots, aanpassen van regelgeving en samenwerking met de landbouw.
Om de opgave tot het sluiten van de nutriëntenkringlopen goed aan te kunnen vliegen, is een integrale en programmatische aanpak nodig.

Daarmee wordt de verworven kennis en ervaringen uit de reeds operationeel zijnde projecten rondom Bermmaaisel en GFT/reststromen uit de voedings-middelenindustrie geborgd in de aanpak van de kringloop ‘Humane excreta‘ en kan gestructureerd worden gewerkt aan het daadwerkelijk sluiten van alle drie de stromen.

Contact

Heb je vragen over deze ambitietafel? Neem dan contact op met Sven Jurgens of Länk Vaessen