Het ontstaan van Circulair Friesland

Waar begin ik met de circulaire economie? Die vraag heeft elk lid van Vereniging Circulair Friesland zichzelf wel eens gesteld. En dat is mooi. Want deze belangrijke vraag maakte dat zeven bedrijven in 2015 de eerste stap zetten naar het sluiten van kringlopen. Samen met Provincie Fryslân en Gemeente Leeuwarden gaven zij opdracht tot een grondstofstromenanalyse van Fryslân. Op deze manier zetten zij de eerste stappen richting het ontstaan van Circulair Friesland. De provincie waar we elke winter weer hopen op een Elfstedentocht, met bruisende steden, pittoreske dorpjes en prachtige natuur. 

 • Meer dan 160 leden
 • Bedrijven in alle soorten en maten (ong. 90% MKB)
 • Alle gemeenten en andere overheidsorganisaties
 • Alle MBO’s en HBO’s en RUG Campus Fryslân
 • Sterke samenwerking met andere regionale netwerken

Circulaire kansen voor Fryslân

Wat komt Fryslân binnen? Wat gaat de provincie uit? Waar zit energie in en waar laten we energie weglekken? Die vragen werden uitgebreid overdacht, kritisch onderzocht en helder in kaart gebracht door Metabolic en Urgenda. Zij bundelden deze waardevolle informatie – soms confronterend, vaak ook bemoedigend – samen tot een rapport.

Tijdens de presentatie van dit rapport, inclusief de grondstofstromenanalyse, liet een honderdtal ondernemers, kennisinstellingen, (maatschappelijke) organisaties en overheden zich inspireren. Door de talloze circulaire mogelijkheden, Friese kansen en veelbelovende kringlopen die aan het daglicht kwamen. En zo ontstond in 2016 Vereniging Circulair Friesland! Opgericht door 25 bedrijven en andere organisaties: een flinke stap op weg naar een circulair Fryslân.

Over Circulair Friesland

Maar wat of wie is Circulair Friesland? Wij zijn onze leden. En onze leden zijn de helden van de circulaire economie in onze provincie. Zij durven gewoonten om te zetten in circulaire ambities en de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Hoe ze dat doen? Door hun agenda en belangen open en bloot op tafel te leggen. Door samen te werken. Door in het diepe te springen. En door anderen te inspireren óók circulaire stappen te maken. Of, zoals wij graag zeggen: gewoon te dóen. 

The wind of circular change is coming from the north


De 7 Pijlers van een Circulaire Economie

Bij het werken aan de transitie naar een circulaire economie baseren we ons op de zeven pijlers van de circulaire economie, ontwikkeld door onszelf en Metabolic, één van onze circulaire kennispartners. Wellicht ben je al actief op één van de pijlers. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen, een circulair businessmodel ontwikkeld of al je bedrijfsauto’s op fossiele brandstof te vervangen door elektrische auto’s. Dat zijn mooie stappen. Bij Circulair Friesland pakken we het samen met onze leden breder op. We staan voor een integrale aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat. Maar met alleen nog grondstoffen waarmee we zo zuinig mogelijk omgaan en die we hoogwaardig in de kringloop houden. Ook inzet op duurzame energie en op waterkwaliteit en – kwantiteit behoren tot de circulaire ontwerpprincipes waar Circulair Friesland mee werkt, evenals optimale inzet op biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit, gezondheid en welzijn. We willen dat iedereen de kans krijgt om met voldoening deel te nemen aan de maatschappij. We zien hierin de economie als een middel om de Sustainable Development Goals te realiseren.

 • Hoogwaardig herbruikbare materialen
 • Hernieuwbare energiebronnen
 • Duurzame waterwinning
 • Ondersteunen van biodiversiteit
 • Culturele diversiteit
 • Ondersteunen van gezondheid & welzijn
 • Toegevoegde waarde