Missie, visie en ons DNA

Missie

Het is onze missie om met de vereniging in 2025 één van de meest onderscheidende circulaire transitieagenda’s weten te realiseren op een aantal specifieke thema’s die leven in de regio. Daarmee vallen we op als krachtige transitieregio. Met onze aanpak willen wij anderen inspireren in de regio en in Europa. VCF zorgt daarbij voor regionale en (inter)nationale zichtbaarheid en beleving van de regionale successen.

Visie

De regionale schaal is een goede schaal om de circulaire economie te versnellen – lokaal is te klein en landelijk is te ver weg. We zien dat we economisch lastig kunnen concurreren met de grote clusters in Nederland (Schiphol, Haven Rotterdam, Brainport Eindhoven), maar wij werken vanuit onze eigen kracht. Met eigen regio-strategie en juist in de circulaire economie kunnen we ons als Friesland en als Noorden landelijk en internationaal onderscheiden. Een groot deel van de circulaire transitie kan ook het beste in de regio plaatsvinden, zo is onze overtuiging. De basis van onze ‘community’ als vereniging ligt in Friesland. Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie, in één regio met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. We ondernemen meteen concreet actie en voegen we de daad bij het woord. Met ons Friese DNA onderscheiden we ons van de rest. En als het Noorden hebben we een omvang waarmee we grote internationale innovaties en ontwikkelingen kunnen opzetten en door ontwikkelen; tegelijk zijn we van een schaal dat we elkaar kennen en makkelijk kunnen ontmoeten, wat de noodzakelijke innovatie bevordert.

Ons DNA

Wat ons sterk en uniek maakt, is dat we als vereniging het collectieve leerproces van deze transitie bottom-up, organiseren en uitvoeren. Wij, de leden, weten waarom een Circulaire Economie belangrijk is voor Friesland, als belangrijke pijler van de regionale Blue Deltastrategie die gericht is op de Brede Welvaart. Circulaire Economie zien wij als meer dan louter een ideologie. Het biedt de maatschappij ecologische, sociale en financiële meerwaarde. We weten wat we willen bereiken; gezamenlijk én voor onszelf. En in de ontwikkeling naar hoe we circulaire principes toepassen in onze organisaties, leren we van elkaar, zoeken we de samenwerking met elkaar op en zijn we ten alle tijden bereid om onze kennis, skills, faciliteiten, contacten en ervaringen te delen met leden en daarbuiten. We werken aan onderling vertrouwen en durven elkaar aan te spreken omdat we daar beter van worden. Niemand is daarbij groter dan de club; we zijn dan wel niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig en gunnen elkaar het succes en het podium.