Ambitietafel Duurzame Mobiliteit

De mobiliteitssector is voor een groot deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in ons land. Niet voor niets is mobiliteit daarom ook één van de programma’s van vereniging Circulair Friesland. Samen met het netwerk van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân zetten wij ons in om de ontwikkeling naar duurzame mobiliteit te versnellen. Zo werken er binnen de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit Fryslân organisaties uit de ‘triple helix’ (ondernemers, onderwijs en overheden) samen aan circulaire mobiliteitsprojecten. We realiseren gezamenlijk duurzame mobiliteitsprojecten en zorgen voor opschaling.

De betrokken VCF-leden treffen elkaar met regelmaat. Er worden drie bijeenkomsten per jaar georganiseerd waar het volgende centraal staat: netwerken, bijpraten over lopende projecten, verbanden leggen met andere thematieken en ambitietafels, kennisuitwisseling, meedenken over financiering/businessmodellen en het delen van best practices. Voorbeelden van de projecten zijn:

 • Werkgeversaanpak: wat werkgevers in Fryslân kunnen doen om hun werknemers zoveel mogelijk te stimuleren om met duurzaam vervoer te reizen;
 • Aanbesteden: overheden en het aanbesteden van duurzame mobiliteit binnen Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW);
 • Waterstoftankstation: het realiseren van een waterstoftankstation in Fryslân;
 • Deelmobiliteit: het plaatsen van deelauto’s in wijken en dorpen van Fryslân(Friese deelauto – Fossylfrij Fryslân).

Wil je ook aan de slag met een circulair mobiliteitsproject en zoek je hierbij partners? Of wil je aanhaken bij een van de huidige projecten? Dat kan!

CONTACT

DEELNEMENDE ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

 • Antea Group
 • Arriva
 • En Morgen
 • Friesland Campina
 • Friesland Lease
 • Fritom
 • Gemeente Leeuwarden
 • Haaima Hylkema
 • Hey Charging
 • MCS BV
 • NHL Stenden Hogeschool
 • OG Clean Fuels
 • Omrin
 • Provincie Fryslân
 • RVO
 • Van der Wiel Holding B.V.
 • Wetterskip Fryslân
 • Witteveen Mobiliteitsgroep

Ambitietafel Mobiliteit