Ambitietafel Duurzame Mobiliteit

Bij de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit Fryslân werken organisaties uit de ‘triple helix’ (ondernemers, onderwijs en overheden) samen aan circulaire mobiliteitsprojecten. De netwerken van Vereniging Circulair Friesland en Freonen van Fossielvrij Friesland vinden elkaar hier en versterken elkaar om versnelling te creëren. Zo realiseren we gezamenlijk duurzame mobiliteitsprojecten en zorgen voor opschaling.

De betrokken partijen treffen elkaar met regelmaat. Ook laten ze zich zien via de gezamenlijke communicatiekanalen. Op 18 januari 2023 is er een Circulair Café georganiseerd, volledig in het teken van de diverse projecten waar aan gewerkt wordt. Voorbeelden van deze projecten zijn:

 • Werkgeversaanpak gericht op circulaire mobiliteit
 • Deelauto’s stimuleren in Friese dorpen
 • Realiseren van waterstoftankstations
 • Strategisch onderzoek over de toekomst van brandstoffen en mobiliteitsvormen
 • Laadcapaciteit (her)verdelen

Wil je ook aan de slag met een circulair mobiliteitsproject en zoek je hierbij partners? Of wil je aanhaken bij een van de huidige projecten? Dat kan!

CONTACT

DEELNEMENDE ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

 • OG Clean Fuels
 • Arriva
 • Witteveen
 • Friesland Lease
 • Antea Group
 • Van der Wiel
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Hey! Charging
 • Omrin
 • Friesland Campina
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Heerenveen
 • Wetterskip Fryslân
 • Provincie Fryslân
 • De Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Ambitietafel Mobiliteit