Energie

Friese Energie Alliantie

De Friese Energie Alliantie, FEA, bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder Circulair Friesland, die actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Zij hebben hun visie geformuleerd en zien de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen als een kans voor Fryslan. Op donderdag 23 februari 2023 werd de samenwerking op het gebied van de Friese energietransitie bezegeld tussen de Friese Energie Alliantie, de 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Liander. Binnen de Friese Energietafel delen zij kennis en werken zij nauw samen om de verschillende energieopgaven in Fryslân te realiseren.