Plastics

Kunststoffen (in de volksmond: plastic) zijn een waardevolle grondstof voor allerlei dagelijkse gebruiksdoeleinden en bedrijfsmatige toepassingen. Zonder de uitvinding van plastic zou ons leven er heel anders uitzien. Van kleding tot verzorgingsproducten en van huishoudelijke artikelen tot voeding: bijna overal zit plastic in, op of om.

Kunststof is een bijzonder materiaal omdat het zo sterk is. Maar dat is ook meteen de keerzijde: het blijft jarenlang rondzwerven in ons milieu. We hebben lange tijd niet – of in elk geval niet genoeg  – nagedacht over wat er na gebruik met plastic moet gebeuren. Daarom treffen we het inmiddels overal aan. Het ligt langs de kant van de weg, verspreid door bossen en parken, aangespoeld op het strand… Zelfs diep in de oceaan zwerft plastic rond. Een wereldwijd probleem, waarin wij graag een deel van de oplossing willen zijn. 


Het Schone Noorden & Greenwise Circular Plastics

In de afgelopen jaren heeft Circulair Friesland aan de wieg gestaan van het project Het Schone Noorden met een grote ambitie: Noord-Nederland wordt hét circulaire kunststoffencluster van Europa. Aanleiding is dat de recycling van plastics beter moet, veel beter. Dat vraagt om samenwerking van alle partijen in de keten van productie, gebruik en hergebruik. In de drie Noordelijke provincies zijn die partijen allemaal vertegenwoordigd.

In 2022 heeft het project Het Schone Noorden een structurele inbedding gekregen onder de naam Greenwise Circular Plastics. Daarmee wordt langjarig invulling gegeven aan de pijlers, zoals door de betrokkenen geformuleerd binnen Het Schone Noorden. Denk aan het kunnen inzamelen, scheiden, wassen en recyclen van verpakkingen, zoals de flessen die we voor onze frisdrank gebruiken. Een ander mooi voorbeeld is Nedcam (lid van Circulair Friesland) in Heerenveen, dat onder meer mallen voor polyester boten maakt. Die mallen zijn nu nog niet recyclebaar. VCF-lid NedCam onderzoekt nu met CuRe Technology uit Emmen of zij met gerecyclede kunststofpellets dit probleem kunnen oplossen.

Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar design for circularity. Bij het ontwerpen van producten en verpakkingen is er de grootste vrijheid om nog te sturen op bijvoorbeeld het materiaalgebruik, de logistieke keten, de milieuimpact etc. 

Via Greenwise worden de pijlerprogramma uit HSN doorgezet en wordt er een brede community rond Circular Plastics opgezet. Hierin kunnen de bedrijven die meedoen elkaar kennen en ontstaan er ook nieuwe verbindingen. Greenwise faciliteert het proces en zorgt voor projectteams die helpen bij het vinden van financiering, de juiste contacten en goed opgeleid personeel.

Ontwikkelen van Friese ecosysteem kunststoffen

Binnen Het Schonen Noorden vormen gemeente Heerenveen, Eemshaven-Delfzijl en Emmen de drie clusters die inzetten op strategische samenwerking. Een interessant perspectief in Fryslân is de ontwikkeling van een Fries ecosysteem in de hele provincie met bedrijven op gebied van kunststoffen waarin cluster Heerenveen de rol van vliegwiel heeft. Het Friese ecosysteem zal een versterking van Het Schone Noorden betekenen. Hiervoor gaan alle betrokken partijen in Fryslân een Fries Bidbook opstellen om vanuit de huidige kracht naar de volgende fase te werken om internationaal onderscheidend en bekend te worden.

Hier ligt een mooie link met het Europese project FrontSH1P dat in najaar 2021 is gestart en waaraan Circulaire Friesland en provincie Fryslân deelnemen. Kunststoffen is binnen dit project namelijk één van de hoofdthema’s. Andere Europese regio’s willen graag profiteren van de voorsprong in kennis die in de regio Noord-Nederland inmiddels is opgebouwd.

contact

Wil je meer weten over kunststoffen of heb je vragen? Neem dan contact op met Erik Fledderus.


Frontsh1p

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is als partner betrokken bij het door Horizon 2020 ondersteunde project ‘A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions for a new Paradigm of territorial circular economy’ (FRONTSH1P). Het project is gestart op 1 november 2021. In het project zijn partijen uit 9 Europese regio’s betrokken, die stappen willen zetten naar een duurzame en circulaire economie.

Het project is opgebouwd rond vier zogeheten Circular Systemic Solutions (CSS): houten/papieren verpakkingen, voedsel & voeder, water & nutriënten en plastic & rubber afval. Het werk van Circulair Friesland spitst zich toe op de laatste CSS: plastic & rubber afval.

Noord-Nederland verdient Circulair

Het project ‘Noord-Nederland verdient Circulair (NNvC) is op 10 februari jl.officieel van start gegaan.  Het hoofddoel van het project is om de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie te versnellen, door het versterken en verbeteren van het CE innovatiesysteem in Noord-Nederland. Een van de activiteiten om dit doel te bewerkstelligen is het organiseren van waardeketens met MKB-bedrijven en ecosysteempartijen.

Het project focust zich op een aantal prioritaire gebieden, binnen een aantal landelijke transitieagenda’s Circulaire economie.  Zo wordt in de transitieagenda Kunststoffen met name gekeken naar de prioritaire sectoren woning- en utiliteitsbouw, gebiedsontwikkeling en verpakkingsmaterialen.

contact

Wil je meer weten over Frontsh1p of Noord-Nederland verdient Circulair? Neem dan contact op met Bart Volkers.