Water

Water is, net als een vitale bodem, essentieel binnen de biologische kringloop. Eén van de grootste uitdagingen binnen het thema water is het hoog houden van de waterkwaliteit, zodat vervuiling geen kans krijgt ecosystemen negatief te beïnvloeden. Maar ook waterkwantiteit wordt in Nederland een steeds grotere uitdaging, mede door klimaatverandering. Waterberging, het voorkomen van verspilling, het beter benutten van de beschikbare bronnen en het stimuleren van hergebruik staan binnen het thema Water daarom hoog op de agenda. Sinds 2017 werkt Circulair Friesland nauw samen met de specialisten van Watercampus Leeuwarden om invulling te geven aan dit thema.

In praktische zin zal VCF de komende periode werken aan de volgende waterprojecten.

  • Het verder sluiten van de nutriënten kringloop door de menselijk poep uit rioolwater terug te brengen naar de landbouw. Het terugwinnen van grondstoffen uit productieprocessen blijft onverminderd belangrijk en zal via 1:1 projecten inhoud gegeven worden.
  • Voor de huizenbouw zal onderzocht worden of opslag van regenwater in de fundering bestaande uit gerecycled plastics haalbaar is. In begin 2023 wordt gestart om beleidsmakers en beslissers werkzaam bij de verschillende overheden te informeren over het nut, de zin en onzin en de te realiseren opbrengsten over water hergebruik in de woonwijken.

“BESCHIKBAARHEID VAN VOLDOENDE SCHOON WATER WORDT OOK IN NEDERLAND STEEDS MINDER VANZELFSPREKEND. WE MOETEN DAAROM LEREN OM ANDERS OM TE GAAN MET WATER. VANUIT MIJN ROL ALS BUSINESS DEVELOPER BIJ WATERCAMPUS LEEUWARDEN DRAAG IK GRAAG BIJ AAN DEZE TRANSITIE!”

Länk Vaessen

contact

Heb je vragen of wil je meer weten of water? Neem dan contact op met Länk Vaessen.