Circulair inkopen

Rol en invloed decentrale overheden

Om samen een circulaire economie te bereiken, pakt een ieder zijn eigen rol. En tegelijkertijd helpen we elkaar. Door als bedrijven wet- en regelgeving aan te geven die in de praktijk als belemmerend worden ervaren om bijvoorbeeld nieuwe circulaire producten op de markt te introduceren.

En kansen die zich voordoen om de transitie van een circulaire economie te versnellen door als opdrachtgever circulaire eisen te stellen aan producten, materialen en diensten. Die brug tussen overheid en bedrijfsleven organiseren we via de beleidstafel.Ambitie Circulair Inkopen

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% van de Friese ondernemers circulaire stappen wil zetten, maar vast zit in een lineair businessmodel. Om dat te doorbreken zijn klanten én leveranciers nodig van circulaire oplossingen. Iedereen kan die klant of leverancier zijn: ondernemers, onderwijs en natuurlijk overheden.

In Fryslân kopen Friese overheden jaarlijks voor meer dan 1,5 miljard euro aan fysieke goederen in. Hun ambitie is om met forse stappen de inkoop stevig om te buigen naar circulair. Tegelijkertijd een geweldige kans voor Friese ondernemers om hun circulaire business uit te bouwen. Wil je weten waaraan álle friese gemeentes en de provincie zich hebben gecommitteerd? Bekijk dan het ambitiedocument


Circulair Inkopen Database

Dit document bevat kenniskaarten rondom Circulair Inkopen. Deze kenniskaarten zijn opgedeeld in verschillende onderwerpen en bevatten linkjes naar inspirerende voorbeelden, tools, kennissites en opleidingen die jou helpen om circulair in te kopen.

De onderwerpen van de kenniskaarten zijn:

  • Algemeen
  • Mobiliteit
  • Infra/GWW
  • Bouw
  • Diensten
  • Producten & inrichting

Fryske Circulaire Inkoop Academie

Steeds meer overheden kopen circulair in. Circulair inkopen en aanbesteden stimuleert namelijk innovaties, kan kosten besparen en draagt substantieel bij aan de klimaatopgave. Maar er zijn ook uitdagingen. Want hoe koop je nu circulair in? En wat levert het op? Deze vragen staan centraal tijdens de vijfde editie van de Fryske Circulaire Inkoop Academie. Deze academie wordt georganiseerd door Circulair Friesland samen met alle Friese overheden. 


Elke Friese organisatie kan circulair handelen

Of je nu 5 of 500 medewerkers in dienst hebt, het is voor elke organisatie mogelijk om vanaf vandaag duurzamere keuzes te maken. Met wat je inkoopt en welke eisen je daar aan stelt, maak je direct impact. We hebben op één pagina voorbeelden en tips verzameld over het inkopen van circulaire producten en diensten binnen Facility Management. Dat gaat onder andere over werkplekken, kantoorbenodigdheden, catering en events, werkkleding, ICT en mobiliteit.


Als VCF-lid kun je samen met jouw ketenpartners aan de slag gaan met de CIRCO methode door een zelf een CIRCO Track te initiëren. SC Cambuur ging jij al voor. Meer weten? Klik dan hier.

CIRCO TRACK INITIËREN

Als VCF-lid kun je samen met jouw ketenpartners aan de slag gaan met de CIRCO methode door een zelf een CIRCO Track te initiëren. SC Cambuur ging jou al voor.

Voorbeelden uit de praktijk

Wind Groep plant water-efficiënte wijk in samenwerking met Hydraloop

Niet wachten tot Den Haag de wet aanpast, maar vandaag al plannen maken voor water-efficiënt bouwen. Projectontwikkelaar Wind Groep uit Drachten is samen met de gemeente De Fryske Marren bezig met planontwikkeling voor Hof van Holland, een nieuwbouwwijk van ca 200 woningen in Lemmer. Zij werken de mogelijkheid voor toekomstige bewoners uit om tot 45% op drinkwater en afvalwater te besparen met behulp van waterrecyclingstechniek van Hydraloop. Wind Groep sorteert hierbij voor op toekomstige regelgeving voor water-ëfficientie. Hydraloop is een belangrijk onderdeel van de invulling van de hoge duurzaamheidsambitie van Wind Groep en de gemeente.


Foto: Jaap Schaaf
Circulaire bedrijfskleding voor Provinciale Waterstaat: amper katoen, veel gerecycled materiaal en zonder kinderarbeid

De nieuwe schoenen, polo’s, overhemden, jassen en reflectiehesjes zijn weliswaar grotendeels in Vietnam gemaakt, maar zonder kinderarbeid en hoofdzakelijk bestaand uit gerecycled materiaal. En vrijwel zonder katoen, berucht vanwege de enorme waterbehoefte. ,,Bij dit pakket voor de 160 medewerkers van de buiten- en facilitaire dienst van Provinciale Waterstaat gaat het om een besparing van ruim 1,5 miljoen liter water”, aldus Niels Gepken van Moderna, het bedrijf uit Hardenberg dat de aanbesteding won om de kleding te leveren en om het gedurende zes jaar te wassen en te repareren.


Uitvoeringsagenda 2021-2022 Circulaire Economie van gemeente Leeuwarden

De ambitie van het Rijk is om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit vraagt om een aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat, maar alleen nog grondstoffen. Deze aanpak biedt kansen, zeker voor het Leeuwarder midden en klein bedrijf (MKB). Als regio Fryslân willen we in 2025 behoren tot de top 3 van meest gunstige ontwikkelregio’s in Europa voor circulaire economie. Leeuwarden kan hieraan bijdragen door aanpassingen te maken in haar grondstoffenbeleid, inkoop- en ontwikkelbeleid en het aanjagen van (innovatie)projecten met het bedrijfsleven. Door het goede voorbeeld te geven en partijen bij elkaar te brengen, wil de gemeente ook anderen inspireren om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Hoe Leeuwarden dit de komende jaren wil doen, staat beschreven in deze agenda.


Circulair Inkopen

AFTRAP UITVOERINGSPROGRAMMA FRYSLÂN BOUWT CIRCULAIR

Circulair bouwen

Ruim 60 Friese bestuurders, managers en projectleiders – werkzaam bij een gemeente – zijn vrijdag 10 maart samen op expeditie gegaan. De expeditie leidde langs circulaire bouwprojecten en -partijen. Met deze dag werd het startsein gegeven voor het uitvoeringsprogramma ‘Fryslân bouwt Circulair’ voor alle Friese gemeenten. Wethouder van Leeuwarden Hein…

“Vanuit passie ben je op tijd, vanuit urgentie ben je te laat”

Circulair Inkopen

Aldus Michel Baars van New Horizon. Baars en Marije Kamphuis van Alba Concepts deelden kansen en uitdagingen rondom circulaire bouw en renovatie tijdens de aftrap van de kennisreeks rondom de GOW! Proeftuin. Samen met WDW Ontwikkelend Beheer en Van Wijnen Noord werkt Vereniging Circulair Friesland aan de ‘Gebouwde Omgeving op…

Regionale startbijeenkomst Circulaire Bedrijventerreinen

Projecten

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen…

Handen en voeten geven aan de insteek van voorbeeldfunctie als gemeente

De gemeente De Fryske Marren is de eerste gemeente van het Noorden die gecertificeerd is op de vierde trede van de CO2-prestatieladder. VCF ging hier over in gesprek met wethouder Frans Veltman. De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2- uitstoot van…

Circulaire Weidumerhoutbrug

Steeds vaker zien we dat leden van Circulair Friesland de circulaire principes toepassen in de praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het project van onze leden Gemeente Leeuwarden en Koninklijke Oosterhof Holman. Zij ontwikkelden samen op circulaire bewijze de duurzame en circulaire vervanging van de Weidumerhoutbrug. Gemeente Leeuwarden laat zien…