Ondernemers

Vereniging Circulair Friesland zet zich in voor het ontwikkelen en opschalen van circulair ondernemerschap.

Elke Friese organisatie kan circulair handelen. Maar niet iedereen weet wat het voor een bedrijf betekent en waar hij moet beginnen. Circulair Friesland ontwikkelt zelf en in (Noord) Nederlands samenwerkingsverband kennis en tools, waarmee elke Friese organisatie circulair kan handelen, als zij zelf daarvoor het initiatief neemt. Zo wil de vereniging de katalysator van Circulaire Economie zijn voor de hele regio en het MKB radicaal aanzetten tot de broodnodige verandering.

Wat is circulair ondernemen?

In de ideale circulaire economie bestaat geen afval. Het hergebruik van producten en grondstoffen staat namelijk centraal. Circulair ondernemen houdt onder andere in dat je onderneemt op een manier die het hergebruik van grondstoffen maximaliseert en waardevermindering van grondstoffen minimaliseert.

Maar circulair ondernemen gaat niet alleen over afval. Het draait bijvoorbeeld ook om aandacht voor duurzame energiebronnen, het zoveel mogelijk demontabel ontwerpen van producten en eerlijke arbeidskansen en -omstandigheden. 


CIRCO

De Vereniging Circulair Friesland is een officiële CIRCO-hub. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een 3-daags ontwikkeltraject aan – de CIRCO track – om bedrijven op weg te helpen met de begrippen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulair design’. Tijdens de CIRCO track wordt er gewerkt om een circulaire business te ontwikkelen en worden bedrijven geholpen in een gefaciliteerd design proces met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Circulair Friesland is de officiële partij die deze CIRCO tracks mag aanbieden. De CIRCO tracks zijn sectorgericht: per CIRCO-track doen acht tot twaalf bedrijven mee uit dezelfde sector.


Circulaire Bedrijventerreinen

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen van grondstoffen, reststromen, energie en water? En hoe zorg je dat het bedrijventerrein bijdraagt aan een biodiverse omgeving die zich aanpast aan de klimaatverandering, waar het prettig werken is? In Friesland ontdekken we dat met elkaar. Het doel van het project is om per deelnemend bedrijventerrein een routekaart op te stellen die hen gaat helpen in de transitie naar een Circulair Bedrijventerrein.


Noord-Nederland verdient Circulair

Vereniging Circulair Friesland is partner van het project Noord-Nederland verdient Circulair. Noord-Nederland verdient Circulair is een programma waarin ondernemers in de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden gestimuleerd om (meer) circulair te ondernemen. Dit doen we door bestaande barrières weg te nemen, en nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen. Zo vormen we clusters. In Noord-Nederland zijn we koploper en willen we dat ook blijven.