BOUW

Een van de sectoren waar op circulair gebied veel te winnen valt op het gebied van innovaties, grondstoffenverbruik en CO2-opslag is de (woning)bouwsector. Als Circulair Friesland ontwikkelen we een concreet meerjarig uitvoeringsprogramma met de ketenpartijen in de regio onder de noemer ‘Fryslân woont Circulair’. De ambitie is om een bouwnorm in onze regio (en daarbuiten) te implementeren op praktijkschaal: circulair en biobased. Voor deze ontwikkeling is de betrokkenheid van alle partijen in de keten van uiterst belang: overheden, ondernemers en onderwijs. Binnen de vereniging is een groot deel van deze bouwketen vertegenwoordigd. Daarnaast werkt VCF op deze ambitie nauw samen met landelijke organisaties, zoals onze partner Cirkelstad en adviesbureau Copper8.

CONTACT

Heb je vragen of wil je meer weten over circulair bouwen? Neem dan contact op met Nick Boersma.


Friesland woont Circulair

Samen met woningcorporaties werken we aan circulaire proeftuinen naar het voorbeeld van Drenthe Woont Circulair. Op basis van de wensen van woningcorporaties vormen we een programma voor Fryslân. Opdrachtgever: 3 NNL provincies.

Looptijd: start in juni 2021. De duur is 1 jaar (daarna verder met programma)

Betrokken partijen:  Elkien, Accolade, VFW (gemeenten, aannemers, leveranciers), Vereniging Circulair Friesland.


Gebouwde Omgeving Wijkniveau GOW!

VCF doet de uitvoering van een deel van het SNN-project (EFRO) van Van Wijnen. Focus: CIRCO-tracks, georganiseerde uitvragen, community wijkgericht ontwikkelen en communicatie.

Looptijd: Van augustus 2021 t/m juni 2023

Betrokken partijen: Van Wijnen. Aanhaken andere leden mogelijk via uitvoering CIRCO en community of practice, Vereniging Circulair Friesland.


Vezelhennep

Deze vezelhennep-ontwikkeling is gestart door GreenInclusive en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân in samenwerking met Circulair Friesland. We werken de businesscase uit om regionaal de vezelhennepketen te sluiten: teelt, verwerking, toepassing. I.s.m. Copper8.

Looptijd: vanaf september 2021

Betrokken partijen:  Jorritsma Bouw, Achterbosch Architecten, gemeente Leeuwarden, Rabobank, Caparis, (Lont en GreenInclusive) en Vereniging Circulair Friesland.

09-03-2022 Leeuwarden Gemeente Leeuwarden/GL Biobased Isolatiepact 2022 ©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

BIOBASED BOUWEN

Vanuit het Vezelhennep project hebben de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, gemeente Leeuwarden en Circulair Friesland dit laten doorgroeien tot een gezamenlijke ambitie van opdrachtgevers, architecten en bouwers om Biobased bouwen tot de nieuwe norm te verheffen. Inmiddels is er een kaart met alle projecten waarop commitment is voor Biobased bouwen gelanceerd. Het projectenboek vat al deze projecten samen. Via onderstaande buttons kun je het projectenboek downloaden én kun je je eigen project aanmelden voor het projectenboek. Dit doe je door het format te downloaden en te mailen naar nick.boersma@circulairfriesland.frl.


Circulair Bouwen

CRAFT+ stimuleert circulaire architectuur met zeven voorbeeldprojecten

Circulair bouwen

CRAFT+, een samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande Friese architectenbureaus, kondigt met trots de lancering aan van een ambitieus onderzoeksproject gericht op de bevordering van circulaire en regeneratieve ontwerpen in de architectuur. Dit initiatief is onderdeel van de bredere inzet van vereniging Circulair Friesland om de circulaire (bouw)economie in Friesland te bevorderen.

Op naar een nieuwe deal tussen burger en boer: Oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade pleit voor een herziening van het landschap in de toekomst van Nederland

Circulair bouwen

Het platform De Uitkijkers organiseerde vrijdag 16 juni in samenwerking met Provincie Fryslân, Circulair Friesland, Biosintrum en Arcadia een lunchlezing met oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade met als thema Natuurlijk bouwen aan onze toekomst. Biobased bouwen, ofwel bouwen met natuurlijke materialen zoals stro, vlas, wol, olifantsgras, lisdodde en hennep, heeft de toekomst.