Terug naar overzicht

AFTRAP UITVOERINGSPROGRAMMA FRYSLÂN BOUWT CIRCULAIR

Circulair bouwen

Ruim 60 Friese bestuurders, managers en projectleiders – werkzaam bij een gemeente – zijn vrijdag 10 maart samen op expeditie gegaan. De expeditie leidde langs circulaire bouwprojecten en -partijen. Met deze dag werd het startsein gegeven voor het uitvoeringsprogramma ‘Fryslân bouwt Circulair’ voor alle Friese gemeenten.

Wethouder van Leeuwarden Hein de Haan, gedeputeerde Friso Douwstra en Vereniging Circulair Friesland (VCF)-directeur Evert Jan van Nijen startten de expeditie in het Biosintrum en vertelden over het belang van deze dag. Hein de Haan geeft aan dat er grote rol ligt voor de gemeentes om de vraag naar biobased bouwen op gang te krijgen, hiervoor moeten de gemeenten samenwerken en dit de standaard maken.

VCF-directeur Evert Jan van Nijen geeft aan dat de vereniging de hele bouwketen ondersteunt en de partijen onderling met elkaar verbindt. VCF wil door kennis te delen, samen aan de slag gaan. Jan Willem van der Groep van Building Balance: ‘’Bouwen met natuurlijke materialen is een enorme kans voor de bouw en biedt perspectief voor boeren. Zeker in een provincie als Fryslân is dat erg belangrijk. Daarom is het van belang om de nationale stikstofgelden in te zetten voor deze transitie.’’

Op bezoek bij Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum

Na de aftrap in het circulaire Biosintrum in Oosterwolde volgde bezoek aan de fabriek van Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum en een project van ECOhûs Fryslân in Grou. Het bezoek laat de deelnemers zien dat circulair en biobased bouwen vandaag al kan. En welke meerwaarde dit met zich meebrengt. Zo presenteerde het bedrijf GreenInclusive van Marthijs Roorda haar plannen voor een vezelhennepfabriek. Met de vezelhennepteelt biedt het bedrijf een nieuw verdienmodel aan Friese boeren en zorgen ze voor verduurzaming in de bouw door langdurige CO2-opslag in bijvoorbeeld isolatie.

Gemeenten waren de doelgroep van deze expeditie, aangezien zij als opdrachtgever van bouwprojecten een sleutelpositie hebben in de transitie naar circulair bouwen. Dit bleek ook uit de presentatie van aannemer Friso Bouwgroep, die aan de gemeenten de oproep deed om meer circulaire uitvragen in de markt te zetten. In Grou liet sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland zien dat ook de woningcorporaties bezig zijn met circulair bouwen en daarin ook de samenwerking met de gemeenten zoeken.

Terug in Oosterwolde gingen de deelnemers in gesprek over het vervolg. Op basis van de inspirerende voorbeelden en sprekers werd de vertaalslag naar de eigen organisatie en concrete projecten gemaakt. Want na vandaag gaat het roer om; via het uitvoeringsprogramma ‘Fryslân bouwt Circulair’. Friese gemeenten gaan in samenwerking met elkaar én de ketenpartners aan de slag met concrete bouw- en gebiedsontwikkelingen om deze zo circulair mogelijk uit te voeren.

Iedere gemeente wordt uitgedaagd om één of meerdere projecten circulair in de markt te zetten. Daarbij krijgen ze ondersteuning van nationale experts.  Ook werken de gemeenten gezamenlijk toe naar de Friese Norm. Daarmee wordt helder wat circulair bouwen in Fryslân betekent. Want na de expeditie was het voor iedere deelnemer helder; circulair bouwen moet én kan!

Terug naar overzicht