Duurzame practoraten Friesland College

In het koersplan van het Friesland College zijn de 17 Global Goals van de Verenigde Naties een belangrijke bron van inspiratie. Friesland College wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers die zicht bewust zijn van de impact van hun handelen – als vakmens en als burger – op hún deel van de wereld. Die ambitie vertaalt zich onder andere in de nieuwe practoraten Leven Lang Ontwikkelen en Duurzaam Denken, Duurzaam Doen. 

https://youtu.be/WJrV-r9vshc

Voor de vakmensen van de toekomst

Een practoraat ontwikkelt, bundelt, deelt en verspreidt kennis en ervaring met van praktijkgericht onderzoek. Het is een zogenaamd ‘scharnier’ tussen innovatie van de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs. Door nieuwsgierig te zijn en zelf uit te zoeken hoe het zit, doen docenten en studenten vaardigheden op in onderzoek en zijn de uitkomsten daarvan snel te gebruiken in het onderwijs. 

Practoraat: Duurzaam Denken, Duurzaam Doen

Hoe kunnen we middelen en grondstoffen opnieuw gebruiken? Wat is de beste manier om studenten op te leiden, samen met partners uit de samenleving? Vakmensen die zijn opgeleid in MBO en volwasseneneducatie, kunnen hierin een grote rol spelen. 

In de ontwikkeling naar een circulaire economie is Fryslân een circulaire proeftuin. Bedrijven en het onderwijs werken daarin samen aan een duurzame wereld. Want de transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Daarvoor is betrokkenheid van verschillende maatschappelijke partijen, waaronder het onderwijs, nodig. 

Het practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen helpt professionals en studenten over de drempel en zorgt ervoor dat de uitdagingen in het beroepsonderwijs op de goede manier worden aangepakt. Daarbij is de insteek tweeledig: wat verandert er in het vak en hoe maak je daar met elkaar goed onderwijs van? Deze zoektocht wordt ondersteund door Circulair Friesland. 

Practoraat: Leven Lang Ontwikkelen

Hoe brengen vakmensen doorlopend hun kennis en vaardigheden op peil? Hoe bereid je je als medewerker, opleider of bedrijf voor en hoe ga je om met veranderende eisen van het werkveld? Het is belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen in een samenleving die razendsnel verandert. Een Leven Lang Ontwikkelen, dus. Dit practoraat brengt in beeld hoe het Friesland College zo goed mogelijk kan bijdragen aan het up-to-date houden van vakmensen in een veranderende wereld. 

Praktische info

Kijk voor meer informatie op de website van het Friesland College.