Innovatief naar afvalvrij in Gemeente Leeuwarden

Landelijk is de ambitie gesteld om in 2050 een afvalvrije samenleving te zijn. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een aanpak waarin ketens worden gesloten en afval niet meer bestaat. Deze aanpak biedt kansen voor het Leeuwarder midden- en kleinbedrijf op het gebied van innovatie en werkgelegenheid, een duurzamere leefomgeving en…

Week van de Circulaire Economie 2021: een glansrol voor Friese circulaire doeners

Tastbare projecten van circulaire doeners speelden in Fryslân een glansrol tijdens de Week van de Circulaire Economie 2021 (1-6 februari). Met zo’n 20 activiteiten van ruim 20 organisatoren stond er een uitgebreid Fries programma klaar. ,,Met concrete voorbeelden van circulaire doeners en de keuzes die zij maken, geven we de…

Routekaart duurzame en slimme mobiliteit

Mobiliteit is een van de grotere thema’s waarop we bij Circulair Friesland de circulaire economie aanjagen en stimuleren. We willen duurzame mobiliteit in Friesland – en liefst natuurlijk ook daarbuiten – stevig op de kaart zetten. Het is onze ambitie om in 2025 de schoonste provincie van Nederland én de…

Brononderzoek houtstook: feit en fictie gescheiden

Provincie Fryslân heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn. Een van de mogelijke stappen op weg naar dit doel is het inzetten van houtsnippers- of pellets voor energieproductie. Het idee daarachter is dat een groot deel van vrijkomende houtige biomassa (snoeihout) en houtige reststromen (uit…

Community Plasticvrije Wadden: Waddenzee zonder plastic in 2025

Plastic vervuiling is dramatisch voor zeeën en oceanen wereldwijd. Plasticsoep is overal: ook in het water en op de kusten van ons UNESCO Werelderfgoedgebied de Waddenzee. Dit unieke gebied met een steeds veranderend landschap biedt een thuis aan meer dan 10.000 plant- en diersoorten. Het gebied – en alles wat…

Monitor Circulair Inkopen

Inkoop is een belangrijk instrument in de circulaire transitie. Organisaties oefenen met de manier waarop zij inkopen en aanbesteden directe invloed uit op de markt. De transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie is een maatschappelijke opgave waarin publieke organisaties een voorbeeldfunctie hebben. De Tweede Kamer heeft in 2015…

Fryske Circulaire Inkoopacademie

Steeds meer organisaties willen met circulair inkopen aan de slag. Circulair inkopen en aanbesteden stimuleert innovaties, kan kosten besparen en draagt substantieel bij aan de klimaatopgave. Maar er zijn ook uitdagingen. De belangrijkste vragen zijn: hoe doen we het, en wat levert het op? Om dit samen op te pakken…

Elfwegentocht: 2 weken feest zonder een druppel benzine

Van 1 tot en met 14 juli 2018 bepaalden elektrische auto’s, voertuigen op groengas, deelauto’s, bussen, fietsen, segways, ligfietsen, elektrische boten en lifters het verkeersbeeld in Friesland. Steden, dorpen, scholen, bedrijven en andere organisaties: de hele mienskip zette samen de schouders onder een fossielvrij feest door de hele provincie. Op het…

Ikbenbewust maakt bewuster leven bereikbaar en leuk

In de circulaire transitie zijn niet alleen overheden, bedrijven en andere organisaties onmisbaar: ook bij consumenten is een omslag in denken en gedrag nodig. Zij bepalen immers voor een groot deel de populariteit van en dus de vraag naar duurzame en circulaire producten en diensten.  Om burgers in Noord-Nederland op…