WaterCampus

Dit project draagt bij aan de SDG: Leven in het water, Schoon water…

Fossielvrije afvalinzameling Omrin

Dit project draagt bij aan de SDG: Betaalbare en duurzame energie. Omrin, de grootste afvalverwerker van Friesland, is een van de koplopers op het gebied van circulaire economie. Omrin gaat voor…

Energiecampus Leeuwarden

Dit project draagt bij aan de SDG: Betaalbare en duurzame energie, Industrie, innovatie en infrastructuur.

Kunststofsorteerinstallatie (KSI)

In een houdbare wereld beschouwen we afval niet als afval, maar als grondstof voor nieuwe producten. Daarin staat een tweede leven voor plastic centraal. Op weg naar een circulaire economie moet de recycling van kunststoffen dan ook flink worden verbeterd. In volume én in kwaliteit. Om dat waar te…

Ambitiedocument voor circulaire economie

Fryslân is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Dit betekent: niet langer praten, maar vooral dóen! Om onze ambitie – meest circulaire regio van Europa in 2025 – waar te maken, hebben wij Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire Economie. Vertegenwoordigers namens alle Friese…

Vismigratierivier Afsluitdijk

Dit project draagt bij aan de SDG: Leven in het water. De Afsluitdijk vormt een belangrijke bescherming tegen het water. Maar de dijk is ook een hindernis voor veel…