Tour de Poep

In de huidige kringloop van mineralen in het landbouw-voedselsysteem een groot lek. Alle mineralen uit menselijke uitwerpselen verdwijnen uit het landbouw-voedselsysteem. Dit wordt nu aangevuld met kunstmest. Steeds meer partijen beginnen in te zien dat het anders moet. De essentiële mineralen zijn heel dichtbij, maar we behandelen deze waardevolle stoffen nu als afval. 

Tour de Poep – een initiatief van Circulair Friesland, Mulder Agro en Wetterskip Fryslân – is ontstaan vanuit de visie dat je bij circulaire landbouw moet kijken naar zowel landbouwproductie als voedselconsumptie. Om de natuurlijke kringloop weer te sluiten, moeten menselijke uitwerpselen en mineralen teruggebracht worden in het landbouwvoedselsysteem. 

“Het gat van de burger is het grootste probleem bij het sluiten van de kringloop.”  

Theun Vellinga (voorheen aanjager landbouw)

Het gat van de burger

Omdat zoveel mineralen verloren gaan, ontstaan er op termijn wereldwijd tekorten. Dat brengt de voedselproductie in gevaar. Volgens Theun Vellinga – onderzoeken aan de Universiteit van Wageningen, betrokken bij Living Lab Fryslân en voorheen aanjager Landbouw bij Circulair Friesland – moeten we het verlies van mineralen via poep en plas stoppen. 

Vellinga: “Dat is een circulair proces dat maar niet op gang wil komen. Dat is problematisch, als je bedenkt dat we van sommige grondstoffen nog maar enkele tientallen jaren voorraad hebben.” Voor onze gezondheid zijn mineralen als calcium, magnesium en zink onmisbaar. Omdat de voorraden van sommige mineralen steeds verder slinken, zou het verstandig te zijn ze uit onze eigen afvalstoffen te filteren. Velllinga: “Het gat van de burger is het grootste probleem bij het sluiten van de kringloop.”  

Kennis- en deelsessies

Onder de noemer Tour de Poep worden kennis- en deelsessies georganiseerd rondom de vraag: Hoe kunnen we werken aan een gezamenlijke oplossing, waarbij de natuurlijke kringloop weer in ere wordt hersteld? Deelnemers en professionals vanuit verschillende disciplines kijken zo vanuit verschillende invalshoeken naar de bestaande uitdagingen. 

Partners

Tour de Poep is een initiatief van: