VCF is Friese CIRCO Hub

De Vereniging Circulair Friesland mag zichzelf officieel een CIRCO-hub noemen. Op 1 juli ondertekende directeur Evert Jan van Nijen namens VCF de samenwerkingsovereenkomst met CIRCO en is hiermee een CIRCO-hub. Partners van de CIRCO-hub zijn Ynbusiness, Rabobank, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt hierom een 3-daags ontwikkeltraject aan – de CIRCO track – om bedrijven op weg te helpen met de begrippen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulair design’. Tijdens de CIRCO track wordt er gewerkt om een circulaire business te ontwikkelen en worden bedrijven geholpen in een gefaciliteerd design proces met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is VCF de officiële partij die deze CIRCO tracks mag aanbieden. De CIRCO tracks zijn sectorgericht: per CIRCO-track doen acht tot twaalf bedrijven mee uit dezelfde sector.

‘Circulair ondernemen biedt volop kansen voor het MKB. Wij willen die kansen concreet maken door als regionale partner het MKB de CIRCO-tracks aan te bieden. Zo ontwikkelt iedere deelnemer een nieuw business model en ontwerpt een circulair product’, zegt Evert Jan van Nijen, directeur Vereniging Circulair Friesland.

Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange-termijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om meteen mee te beginnen. 

VOOR WIE?

Deze edities van de CIRCO track zijn bedoeld voor ondernemers in verschillende sectoren uit de regio Fryslân die willen ontdekken wat circulaire economie inhoudt en hoe je dit abstracte concept praktisch toepasbaar maakt voor jouw bedrijf of waardeketen. 

WAAROM MEEDOEN?

CIRCO gelooft dat in elk moment van verspilling een kans voor nieuwe business schuilt. Circulair ondernemen kan daarmee resulteren in kostenbesparing, het vergroten van je concurrentiekracht en het creëren van nieuwe waarde voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel; is deze toekomstbestendig? 

PROGRAMMA

DAG 1: INITIATE WORKSHOP (HELE DAG, FYSIEK)

Op deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie en analyseren we de huidige lineaire waardeketen. 

DAG 2: IDEATE WORKSHOP (HALVE DAG, ONLINE)

In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. 

DAG 3: IMPLEMENT WORKSHOP (HALVE DAG, FYSIEK)

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Daarnaast leer je om te gaan met barrières.

KOSTEN EN DATA

De kosten van de CIRCO tracks zijn €1.500 per bedrijf en van ieder bedrijf kunnen twee medewerkers deelnemen. MKB-vouchers kunnen worden ingezet voor deelname van Friese bedrijven. Daarmee krijg je de helft van jouw deelnamekosten terug. Klik hier voor meer informatie. De komende tracks: Woningbouw en Maakindustrie starten in oktober en november.

DATA WONINGBOUW

8 en 29 oktober en 12 november 2021

DATA MAAKINDUSTRIE

3 en 17 november en 1 december 2021

MEER INFO & AANMELDEN

Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat bij voorkeur uit een duo van; een designer/ingenieur/productmanager en iemand uit het commerciële deel die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

AANMELDEN

Wil je je aanmelden voor de 3-daagse track? Klik dan hier. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Nick Boersma, de projectmanager, via nick.boersma@circulairfriesland.frl.