Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt een belangrijke bescherming tegen het water. Maar de dijk is ook een hindernis voor veel soorten vissen, die daardoor niet van zout naar zoet water kunnen zwemmen. De nieuwe Vismigratierivier gaat dat probleem oplossen.

 Trekvissen hebben zowel zout als zoet water nodig om op te groeien en zich te kunnen voortplanten. De Afluitdijk is voor deze vissen een belemmering: ze kunnen de stroming meestal niet trotseren. De trekvissenstand is in dit gebied dan ook bijzonder – en zorgwekkend – laag. 

Doorlaatmiddel Vismigratierive, zicht vanaf IJsselmeerzijde - Foto: Levvel
Doorlaatmiddel Vismigratierive, zicht vanaf IJsselmeerzijde – Foto: Levvel

Verbinding Waddenzee en IJsselmeer

De vismigratierivier gaat de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar verbinden. Zo kunnen vissen weer naar zoet water zwemmen, bijvoorbeeld om jongen te krijgen. Sommige soorten, zoals zeeforel en zalm, kunnen op eigen houtje naar de andere kant van de dijk zwemmen. De minder sterke zwemmers en jongere vissen krijgen een duwtje in de rug: zij kunnen zich door de stroming laten meevoeren. Zout en zoet water komen samen in de Vismigratierivier. Dit geeft de vissen de kans om geleidelijk te wennen aan de overgang. 

De Vismigratierivier biedt nieuwe mogelijkheden voor recreatie - Foto: SLeM
De Vismigratierivier biedt nieuwe mogelijkheden voor recreatie – Foto: SLeM

De ‘rivier’ zorgt ook voor gezond water, herstelt de rijkdom aan dier- en plantsoorten en biedt nieuwe mogelijkheden om te recreëren. Zo kunnen bezoekers straks wandelen door een gat in de dijk en duizenden vissen voorbij zien zwemmen door een onderwaterraam. 

Aanleg

De aanleg van de Vismigratierivier is gestart in 2020 en zal ongeveer drie jaar duren. 

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan de SDG: Leven in het water.

Praktische info

Kijk hier voor meer informatie over de Vismigratierivier.

Wie werken er samen?

De Vismigratierivier wordt o.a. mogelijk gemaakt door: