Terug naar overzicht

Circulair inkopen in Friesland: volop kansen voor ondernemers

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) fungeert als vliegwiel voor de Friese circulaire economie. Om het effect daarvan zelf mee te maken, werd de redactie van Ondernemend Friesland uitgenodigd voor een vergadering van de kerngroep Circulair Inkopen in Friesland. Wat wij al snel ervaren: hier liggen volop kansen voor ondernemers. De leden van de kerngroep stellen zich namelijk op als launching customers. “Als ondernemers met de circulaire producten komen die wij nodig hebben, zijn wij de eerste klant.”

Uniek: gezamenlijke aanpak 

Wat voorafging: Circulair Friesland mobiliseerde tijdens de Business Contact Dagen Noord alle Friese gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân om het Ambitiedocument te ondertekenen. Zij committeerden zich aan de volgende afspraken:

  • In 2020 kopen we tenminste 10 procent van onze fysieke producten circulair in
  • We kiezen alleen nog voor circulair geproduceerd straatmeubilair
  • Bij vervanging van ons wagenpark kiezen we voor voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen.

De ondertekenaars kozen er vervolgens voor sámen de uitdaging aan te gaan en richtten de kerngroep Circulair Inkopen op. “Dat is inderdaad uniek: wij kiezen bewust voor een gezamenlijke aanpak.” 

Overleg van de kerngroep Circulair Inkopen in Friesland – Foto: Ondernemend Friesland

Ambitie: in 2025 maximale circulariteit 

De kerngroep buigt zich over de vraag: hoe definiëren we circulair inkopen? Leidraad daarbij zijn de uitgangspunten die VCF hanteert op het gebied van bijvoorbeeld materiaalgebruik, energieverbruik en biodiversiteit. “Die elementen nemen we mee, maar we ontwikkelen samen een pad. Ieder jaar pakken we een paar elementen. Met de ambitie om in 2025 maximaal circulair te zijn.” 

De kerngroep stelt samen criteria op voor circulaire inkoop. “Wij zwengelen onze interne organisaties aan om van circulair inkopen de standaard te maken. We willen gezamenlijk dezelfde uitvraag doen naar circulaire producten: zo kunnen marktpartijen daarop producten ontwikkelen en kunnen we Friesland-breed impact maken. We maken een circulaire inkoopkalender, zodat ondernemers kunnen zien om welke producten we vragen. Daarnaast hebben zowel de gemeente Leeuwarden als Provincie Fryslân een Innovatiefonds waar ondernemers gebruik van kunnen maken.” 

Kerngroep Circulair Inkopen in Friesland: ‘Ondernemers: innoveer!’

De leden roepen ondernemers op mee te denken en volop te innoveren. “Als je klant wilt blijven van de overheid, is het nodig om circulaire producten en diensten te ontwikkelen. Wij willen onze ambities waarmaken in samenwerking met ons actieve bedrijfsleven en de Friese onderwijsinstellingen.” In de circulaire catalogus van Circulair Friesland worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. “Een mooi instrument waar we volop gebruik van gaan maken. Soms voelen de stappen die we met zijn allen zetten nog niet groot genoeg, maar dit gaan we gewoon dóen. Aan de slag!”

Circulair inkopen Friesland
Deelnemers van de kerngroep Circulair Inkopen – Foto: Ondernemend Friesland

Circulaire catalogus ROEN

ROEN is hét verbindingsplatform voor inspirerende ondernemers en duurzame innovaties. “In deze online circulaire catalogus – een eigen website van Circulair Friesland – kan iedere ondernemer zijn eigen circulaire producten zetten, zodat het een marktplaats wordt van wat er beschikbaar is aan circulaire producten in Friesland.” ROEN is daarnaast een open marktplaats voor innovatieve vragen: iedereen met een circulaire vraag kan die hier stellen en ondernemers met een oplossing kunnen reageren. “Zo brengen we vraag en antwoord bij elkaar, en borduren we voort op de rol die onze aanjagers al hebben: het verbinden van partijen. Dit platform zorgt ervoor dat partijen elkaar nog beter vinden.”

Circulaire producten of een vraag voor ROEN? Of gewoon eens rondkijken? Kijk op www.roen.cc of www.roen.frl

Aan tafel bij de kerngroep Circulair Inkopen in Friesland

Ons gesprek met de kerngroep Circulair Inkopen vond plaats bij Wetterskip Fryslân. We zaten aan tafel bij Nick Boersma, adviseur economische zaken en circulaire economie bij gemeente Leeuwarden, Ydwine Willemsma, strategisch adviseur bij de afdeling ontwikkelen van gemeente Súdwest Fryslân, John Bus, projectleider energietransitie en aanjager circulair inkopen bij Provincie Fryslân, Anne Zijlstra, inkoopadviseur bij Wetterskip Fryslân, Ingrid Zeegers, programmadirecteur Circulair Friesland, en Anca Meijer: coördinator duurzaamheid bij Rijkswaterstaat.

(Dit artikel werd gepubliceerd in Ondernemend Friesland, editie oktober 2019)

Terug naar overzicht