Terug naar overzicht

Convenant: op naar duurzamer asfalt in het Noorden

Convenant: op naar duurzamer asfalt in het Noorden

In de media

Leeuwarder Courant: ”De productie van asfalt is in Nederland goed voor een uitstoot van bijna 600 kiloton CO2 per jaar. De milieuwinst van verduurzaming is voor deze sector dan ook enorm. Een pact van bedrijven en overheden wil er in het Noorden mee aan de slag.”

Kun je het onderstaande artikel niet lezen? Klik dan hier.

Overheden, brancheorganisaties en marktpartijen in de drie noordelijke provincies zetten samen in op duurzamer asfalt. Daarvoor hebben ze de afgelopen weken hun handtekening gezet onder een convenant. De ondertekenaars streven naar minder soorten asfalt, een duurzamere samenstelling en productie op een lagere temperatuur. Daarnaast zetten ze in op hergebruik van asfalt en verduurzaming van de drie noordelijke asfaltcentrales.

Provinciale en gemeentelijke overheden willen hun milieu-impact verkleinen. De verduurzaming van de asfaltketen is daarvoor een uitstekend instrument, zegt Tobias Strating, hoofd kenniscluster Energie en Milieu bij ingenieursbureau en infra-aannemer Roelofs Groep. ‘Infraprojecten zijn grote investeringen voor overheidsorganisaties én ze hebben een grote milieu-impact. Dat komt door de grondstoffen die worden gebruikt en door de CO2-uitstoot. Als overheden hun voetafdruk willen verkleinen, zijn er in de infra goede stappen te zetten. Met name bij de productie van asfalt is veel winst te behalen.’

Die winst is te halen op verschillende manieren, zegt Sander Wubbolts, regiomanager van Bouwend Nederland Noord. ‘In het convenant is vastgelegd dat we in het Noorden streven naar het gebruik van minder verschillende asfaltsoorten. Dat scheelt in de productiekosten.

Daarnaast willen we duurzamere soorten gebruiken. De meest milieubelastende soort, blanke bitumen, wordt helemaal uitgefaseerd en we willen meer biobased bindmiddelen gebruiken. Bovendien streven we naar lagere productietemperaturen en meer hergebruik van bestaand asfalt.’

Noorden als koploper

Harm Beerda van Vereniging Circulair Friesland, initiatiefnemer van deze samenwerking, geeft aan dat het Noorden zich met dit convenant koploper toont. Het convenant is ondertekend door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, en de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen. Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, Vereniging Circulair Friesland en de noordelijke asfaltcentrales in Staphorst, Kootstertille en Westerbroek hebben eveneens getekend, samen met diverse marktpartijen zoals Schagen en VCF-lid Roelofs Groep.

‘Het was veelzeggend dat bij de ondertekening in Groningen een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig was. Nergens in Nederland zijn alle partijen uit de asfaltketen zo ver met verduurzamingsafspraken als in het Noorden. Onze samenwerking is ook al als goed voorbeeld in een Kamerbrief genoemd.’

Wat Beerda hoopgevend vindt: ‘Een convenant blijft soms bij mooie woorden, maar bij de ondertekening sessies in de drie provincies werd duidelijk dat de bestuurders hier écht werk van willen maken en ook bereid zijn daarvoor een beperkt financieel risico te lopen.’

Vooralsnog hebben alleen de drie hoofdstedelijke gemeenten hun handtekening gezet. Dat is een bewuste keuze, vertelt Strating van de Roelofs Groep. ‘In Leeuwarden, Groningen-stad en Assen is meer capaciteit en kennis dan bij de omliggende gemeenten. Het idee is dat dit convenant zich verder verspreidt naar de andere gemeenten in de provincie. Zij kunnen aanhaken bij de afspraken en bij de kennis en ervaring die in de hoofdstad is opgedaan. Zo hoorde ik dat de gemeente Heerenveen haar belangstelling al bij de gemeente Leeuwarden kenbaar heeft gemaakt.’

Zekerheid voor de sector

Voor de drie asfaltcentrales betekent het convenant dat ze naar de toekomst kunnen kijken. ‘Alle drie centrales in Westerbroek, Staphorst en Kootstertille zijn aan vernieuwing toe’, zegt Wubbolts van Bouwend Nederland. ‘Dit convenant is een belangrijke steun in de rug om die investeringen in te vullen en aan te gaan. Ze weten nu zeker dat er een markt is voor duurzamere productie en duurzamere asfaltsoorten.’ Ook voor infrabedrijven geeft het convenant meer zekerheid. ‘Deze afspraken helpen iedereen om te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen en de race naar de laagste prijs – ten koste van het milieu – achter ons te laten.’

Het prijsargument is bovendien relatief, vult Beerda aan. ‘Europese regels verplichten ons steeds meer om milieubelasting te vertalen in geld. Op termijn zijn we dus met duurzamer asfalt goedkoper uit. Het is mooi om te zien dat we als marktpartijen en overheid daar nu al mee aan de slag gaan, in een hele goede onderlinge samenwerking.’

Het convenant

Verduurzaming asfaltketen Noord-Nederland

Overheids- en marktpartijen in Noord-Nederland vanuit de volledige asfaltketen werken samen om kansen voor verduurzaming op het gebied van asfalttoepassingen te benutten. Regionale verduurzamingsambities en asfaltinnovaties worden gestroomlijnd en kennis over (duurzaam) asfalt in Noord-Nederland vergroot.

De ondergetekende partijen onderschrijven de doelstelling dat volgt uit de klimaatwet om in 2030 ten minste 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarnaast draagt het bij aan de circulariteitsdoelen die zijn gesteld in het grondstoffenakkoord.

Om een bijdrage aan deze doelstelling te leveren heeft het convenant tot doel waar mogelijk duurzaamheidskansen die zich voordoen in de asfaltsector in Noord-Nederland te verzilveren. 

Hiermee vergroten de ondertekenende partijen hun impact op een klimaatneutrale en circulaire realisatie van infrastructurele projecten en uniformeren de ondertekenende partijen de inkoop en productie van asfalt in Noord-Nederland.

De toegevoegde waarde van deze samenwerking kenmerkt zich door:

  • Een gezamenlijke aanpak tussen overheden & marktpartijen;
  • Het periodiek delen van wederzijdse kennis & ervaringen;
  • Het fungeren als ambassadeurs van een collectieve verduurzamingsstrategie.

De partners

Provincie Fryslân, provincie Groningen, provincie Drenthe, gemeente Leeuwarden, gemeente Assen, gemeente Groningen, Bouwend Nederland, Koninklijke NL Ingenieurs, Asfalt Kennis Centrum, Koudasfalt Staphorst, Meninginstallatie Overijssel, Asfaltproductie Kootstertille, Asfaltproductie Westerbroek en Circulair Friesland, en diverse marktpartijen zoals Schagen en VCF-lid Roelofs Groep.

Terug naar overzicht