Terug naar overzicht

Ekwadraat Advies B.V. neemt meerderheidsbelang in Intocon Energie

Ekwadraat Advies B.V. heeft een meerderheidsbelang genomen in Intocon Energie. Intocon Energie verkoopt groene stroom van producenten aan energiebedrijven. Deze duurzaam opgewekte elektriciteit is geproduceerd met windturbines, zonnepanelen en biovergistingsinstallaties. Dankzij een gezamenlijke portefeuille van meer dan 500 miljoen kWh per jaar groene stroom heeft Intocon al bewezen om zeer goede energieprijzen te onderhandelen. Dit staat gelijk aan het verbruik van ca. 170.000 huishoudens. In de komende jaren zal de gezamenlijke portefeuille van Intocon Energie en Ekwadraat naar verwachting groeien tot zo’n 1 miljard kWh. 

Intocon Energie is specialist in groene stroom en heeft meer dan 15 jaar ervaring met de verkoop van groene stroom van producenten. Ekwadraat is sinds 2003 actief in de duurzame energiesector en beheert sinds 2005 een eigen energiecluster voor biovergistingsinstallaties. Door de twee clusters samen te voegen ontstaat er een groter volume en een breder energieprofiel. Hierdoor wordt een hogere energieprijs gerealiseerd en worden er aanvullende verdienmodellen mogelijk gemaakt.

Friso Douwstra, wethouder Economische Zaken is verheugd met dit bericht over verdere versterking en groei van het energiecluster in Leeuwarden. ,,Op deze versterking hebben wij mede met de totstandkoming van de Energiecampus, waar Ekwadraat een belangrijke partner van is, met elkaar ingezet”, aldus de heer Douwstra.

Stabiele energieprijs van levensbeland

De prijsschommelingen op de energiemarkt brengen een constante onzekerheid bij de producenten van duurzame energie. Omdat grootschalige opslag van groene stroom economisch nog niet haalbaar is, of grote onzekerheden met zich meebrengt, is het creëren van een betere en stabielere energieprijs van levensbelang voor deze duurzame energieproducenten.

Douwe Faber, CEO Ekwadraat Group B.V. geeft aan: ,,Het energiecluster is een goed instrument om met meer massa, meer positie te krijgen bij grotere energiebedrijven. Dit creëert een stabielere basis en neemt onzekerheden weg.” Door het samenvoegen van de energieclusters van Intocon Energie en Ekwadraat wordt ca. 90% van alle elektriciteit in Nederland uit biovergistingsinstallaties verkocht via het cluster. ,,Samen maken we een grote vuist voor eerlijke goede prijzen.”

Inzicht in groene stroomproductie en levermomenten

Naast een betere stabiele gemiddelde prijs geeft het cluster ook inzicht in de groene stroomproductie en in de beste levermomenten. Henk in ’t Hout, directeur Intocon Energie: “Door slim gebruik te maken van de grote prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt kunnen producenten een hogere opbrengst verwachten.”

 “Voor de ontwikkeling van goede stuurmiddelen is schaalgrootte van het cluster belangrijk”, zegt Henk in’t Hout. Producenten van windenergie, zonne-energie en biomassa-energie kunnen zich bij het cluster aansluiten en daardoor profiteren van de concurrentiepositie, marktkennis en ervaring van Intocon Energie en Ekwadraat. 

Terug naar overzicht