Terug naar overzicht

Friese landschap krijgt weer kleur met campagne ‘Fryslân kleurt’

Dit jaar doet Fryslân actief mee aan de Internationale dag van de Biodiversiteit op 22 mei. Living Lab Fryslân heeft een campagne met de naam ‘Fryslân kleurt’ geïnitieerd die zich richt op biodiversiteit op het boerenland. 

Er zijn al veel biodiversiteitscampagnes en initiatieven die zich voornamelijk richten op stad, dorp en de burger. Het agrarisch landschap is nog onderbelicht, terwijl dit juist een grote oppervlakte behelst waar veel kansen liggen. Bijvoorbeeld het stimuleren van meer bloemen, kruiden en klavers in de weilanden en langs de sloot en de inrichting van een biodivers boerenerf. Niet alleen de mens geniet hiervan, juist ook dieren zoals bijen, vlinders en vogels komen hier graag en laten zich meer zien en horen. De Internationale dag van de Biodiversiteit is al in 1993 uitgeroepen door de VN om de wereldwijde vermindering van biodiversiteit tegen te gaan. 

Gezamenlijk

Living Lab Fryslân wil gezamenlijk weer kleur in het landschap aanbrengen. Met tal van boeren, natuur- en landschapsorganisaties, maar ook met de brede samenleving; burgers hebben namelijk grote invloed op ons landschap. Denk bijv. aan de keuze qua aankopen van levensmiddelen. De campagne gaat uit van een positieve insteek. Veel boeren zetten al stappen naar een meer duurzame vorm van landbouw. Vaak zien zij dit zelf als ‘gewoon’ en niet als een vorm van natuurinclusieve landbouw. Living Lab Fryslân wil dit graag nog meer stimuleren en daar de samenleving bij betrekken. 

Wat kan de Friese burger doen?

  • Koop lokaal
  • Koop anders
  • Doneer
  • Teken een petitie
  • Steek de handen uit de mouwen (bijv. vrijwilligers werk bij de lokale vogelwacht)

Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan meer kleur, bloemen en kruiden in het land.   

Programma 22 mei

Er zijn verschillende activiteiten op de Internationale dag van de Biodiversiteit:

  • In Wergea (wethouder Wassink) en Holwerd (burgemeester Kramer) wordt een poster over biodiversiteit op en rondom boerenerven gepresenteerd en aan boeren uitgereikt. Door: Landschapsbeheer Friesland en Living Lab Fryslân.
  • Bij Gorredijk zaaien schoolkinderen akkerranden in langs een fietsroute. Door: Stichting Bloeiend Boerenland.
  • In gemeente Ooststellingwerf krijgen boeren zakjes klaprooszaad uitgedeeld, in totaal gaat het om een potentieel van 5 miljoen klaprozen! Door project: het Boerenerf, the place to bee.
  • Verder zijn er tal van fietsroutes uitgezet rondom het thema biodiversiteit. De routes lopen langs boerderijwinkels. Door: FMF, Eetbaar Fryslân, Kening, Stichting Bloeiend Boerenland, de Bijenbrigade en verschillende agrarische collectieven.
Terug naar overzicht