Terug naar overzicht

Fryslân zoekt meer Europese samenwerking op weg naar een circulaire toekomst

In Fryslân wordt al langere tijd samengewerkt aan de transitie naar een circulaire economie. Dit gebeurt ook in samenwerking met andere Europese regio’s. Onlangs is vanuit de Poolse regio Łódźkie een nieuw Europees project gestart met de naam FRONTSH1P. Dit project is gefinancierd door de Green Deal van de Europese Unie en richt zich op regionale circulaire economie. Fryslân wordt in dit project gezien als voorbeeldregio.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “FRONTSH1P is een project dat een uitmuntende waardering van Europa heeft gekregen. Het is voor mij een eer dat Fryslân hier ook bij betrokken is geraakt. We wisselen ideeën en ervaringen uit en werken samen verder aan een leefbare toekomst.”

Bart Volkers, projectmanager van de Vereniging Circulair Fryslân (VCF): ”Onze rol in dit prestigieuze project laat zien dat we Europees koploper zijn op het gebied van circulaire economie. Vanzelfsprekend helpen we daarom ook andere regio’s en kijken we hoe we onze bedrijven en kennisinstellingen kunnen verbinden.”

Over FRONTSH1P


Frontsh1p is opgezet door de regio Łódźkie in Polen. Het doel van het project is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen door uit heel Europa verschillende technologische en sociale innovaties aan te dragen. In totaal doen 34 partners mee in het project. Dit zijn bedrijven, universiteiten, niet-overheidsorganisaties en regionale overheden. De provincie Fryslân en de Vereniging Circulair Friesland (VCF) nemen ook deel aan het project. Fryslân is gevraagd om mee te doen als koploper in de wereldwijde circulaire economie. Fryslân wordt gezien als een gids voor Łódźkie en andere Europese regio’s en begeleidt hen bij de ontwikkeling van een circulaire economie. Een mooie erkenning van onze positie in Europa.  

Europees budget voor Fryslân

De provincie Fryslân en VCF hebben financiële ondersteuning van de Europese Commissie voor dit project ontvangen. Naast een rol als coach voor andere regio’s gaat Fryslân samen met de VCF circulaire bedrijven in de kunststofketen en vergelijkbare sectoren helpen. Dit betreft onder andere de ontwikkeling van onderwijs- en trainingsprogramma’s en de organisatie van een internationaal congres.

Meer informatie: www.frontsh1p.eu  

Terug naar overzicht